Аудит

Суть і предмет аудиту
Сутність аудиту. Сучасний стан аудиту в Україні та його перспективи
Міжнародні стандарти аудиту
Види аудиту і його відмінності від ревізії. Об'єкти аудиту. Методи і методичні прийоми аудиту
Мета і загальні принципи аудиту
Мета і загальні принципи аудиту. Управління аудитом в Украї-ні
Підготовка і сертифікація аудиторів
Порядок створення аудиторських фірм
Національні і міжнародні нормативи аудиту
Аудиторський ризик і оцінювання системи внутрішнього контролю і аудиту
Сутність аудиторського ризику. Основні типи ризиків: ризик власника, ризик контролю, ризик виявлення
Поняття помилок, їхні різновиди і причини виникнення. Поняття обману і шляхи його здійснення. Наслідки помилок і обману. Шляхи виявлення помилок і обману…

Содержание