Організація контролю в банку: навчальний посібник

Навчальний посібник містить короткий зміст лекцій, тестові завдання та завдання для самостійної роботи , список нормативних та рекомендованих джерел.

Призначений для студентів спеціальності “Банківська справа” та «Облік та аудит» денної та заочної форми навчання з курсу “Організація контролю в банку ”.

Содержание