Практичні завдання і ситуації з дисципліни «основи аудиту»

Основи аудиту - одна із спеціальних дисциплін, що забезпечує рівень підготовки спеціальності «Облік та аудит».
Мета дисципліни – формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок з організації аудиторської діяльності та виховання відповідності за достовірність та об’єктивність аудиторських висновків.

Основними заданнями курсу є :

- вивчення теоретичних і методичних основ організації аудиторської діяльності:
- вивчення основних форм і методів аудиторської роботи;
- ознайомлення з стандартами і нормами аудиту.

Содержание