Аналіз банківської діяльності: сучасні концепції, методи та моделі

Монографію присвячено дослідженню теоретичних і практичних проблем аналізу банківської діяльності. Розглянуто методологічні засади банківського аналізу та створення систем аналітичного забезпечення інтегрованого управління фінансами банку. Пропонуються методики аналізу банківських портфелів з позицій співвідношення дохідності й ризику, а також аналітичні моделі та прийоми, спрямовані на підвищення ефективності оперативного управління фінансовими потоками банку. Аналітичний інструментарій адаптовано до умов внутрішнього фінансового середовища, потреб і можливостей українських банків на сучасному етапі їхнього розвитку.
Для науковців, викладачів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей вузів, а також для всіх, кого цікавлять проблеми діяльності банків.

Содержание