Визначення та характеристика об’єктів організаційно-правових форм господарювання

Об’єкт організаційно-правової форми власності

Засновники

Характер основних видів діяльності

Форма власності

Підприємства

Фермерське господарство

Фізичні особи – громадяни України

Підприємницька

Приватна

Приватне підприємство

Громадяни України, іноземці, особи без громадянства

Підприємницька

Приватна

Державне підприємство (державне унітарне, державне комерційне)

Орган державної влади, інше державне підприємство

Підприємницька

Державна

Казенне підприємство

Кабінет Міністрів України

Підприємницька

Державна

Комунальне підприємство

Орган місцевого самоврядування

Підприємницька

Комунальна

Дочірнє підприємство

Акціонерне товариство

Підприємницька

Аналогічна засновнику

Іноземне підприємство

Іноземці, іноземні юридичні особи

Підприємницька

Приватна

Підприємство об’єднання громадян

Громадяни України, іноземці

Підприємницька

Приватна

Підприємство споживчої кооперації

Споживче товариство (товариства), спілка споживчих товариств

Підприємницька

Приватна

Господарські товариства

Акціонерне товариство

Юридичні та фізичні особи

Підприємницька

Приватна

Товариство з обмеженою відповідальністю

Юридичні та фізичні особи

Підприємницька

Приватна

Товариство з додатковою відповідальністю

Юридичні та фізичні особи

Підприємницька

Приватна

Повне товариство

Юридичні та фізичні особи

Підприємницька

Приватна

Командитне товариство

Юридичні та фізичні особи

Підприємницька

Приватна

Кооператив

Кооператив

Юридичні та фізичні особи

Підприємницька

Приватна

Виробничий кооператив

Юридичні та фізичні особи

Підприємницька

Приватна

Обслуговуючий кооператив

Юридичні та фізичні особи

Підприємницька

Приватна

Споживчий кооператив

Юридичні та фізичні особи

Підприємницька

Приватна

Сільськогосподарсь-кий кооператив

Юридичні та фізичні особи

Підприємницька

Приватна

Кооперативний банк

Юридичні та фізичні особи

Підприємницька

Приватна

Організації

Організація (установа, заклад)

Юридичні та фізичні особи

Підприємницька, некомерційна

Приватна, державна, комунальна

Орган виконавчої влади*

Органи виконавчої влади України

Некомерційна

Державна

Орган місцевого самоврядування*

Органи виконавчої влади України

Некомерційна

Державна

Державна організація (установа, заклад)

Орган державної влади

Некомерційна

Державна

Комунальна організація (установа, заклад)

Орган місцевого самоврядування

Некомерційна

Комунальна

Приватна організація (установа, заклад)

Громадяни України, іноземці, особи без громадянства

Підприємницька

Приватна

Організація (установа, заклад)

Громадяни, релігійні організації, профспілки

Підприємницька

Приватна

Об’єднання підприємств (юридичних осіб)

Об’єднання підприємств (юридичних осіб)

Юридичні особи-резиденти та нерезиденти

Підприємницька

Приватна, державна, комунальна

Асоціація

Юридичні особи-резиденти та нерезиденти

Підприємницька

Приватна, державна, комунальна

Корпорація

Юридичні особи-резиденти та нерезиденти

Підприємницька

Приватна, державна, комунальна

Консорціум

Юридичні особи-резиденти та нерезиденти

Підприємницька

Приватна, державна, комунальна

Концерн

Юридичні особи-резиденти та нерезиденти

Підприємницька

Приватна, державна, комунальна

Холдингова компанія

Юридичні особи-резиденти та нерезиденти

Підприємницька

Приватна, державна, комунальна

Інші об’єднання підприємств

Юридичні особи-резиденти та нерезиденти

Підприємницька

Приватна, державна, комунальна

Відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи

Філії

Юридичні особи-резиденти та нерезиденти

Підприємницька

Приватна, державна, комунальна

Представництво

Юридичні особи-резиденти та нерезиденти

Підприємницька

Приватна, державна, комунальна

Об’єднання громадян, профспілки, благодійні організації та інші подібні організації

Об’єднання громадян (політична партія або громадська організація)

Громадяни України

Некомерційна

Приватна

Спілка об’єднання громадян

Об’єднання громадян

Некомерційна

Приватна

Релігійна організація

Громадяни України

Некомерційна

Приватна

Профспілка

Громадяни України

Некомерційна

Приватна

Об’єднання профспілок

Профспілки

Некомерційна

Приватна

Творча спілка

Громадяни України

Некомерційна

Приватна

Благодійна організація

Юридичні та фізичні особи

Некомерційна

Приватна

Організація роботодавців

Юридичні та фізичні особи

Некомерційна

Приватна

Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

Громадяни України - власники

Некомерційна

Приватна

Орган самоорганізації населення

Громадяни України

Некомерційна

Приватна

Інші організаційно-правові форми

Підприємець

Громадянин України, іноземець, особа без громадянства

Підприємницька

Приватна

Товарна біржа

Суб’єкти господарювання (крім органів державної влади, місцевого самоврядування, державних, комунальних підприємств, установ та організацій, що повністю або частково утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів)

Підприємницька

Приватна

Фондова біржа

Юридичні та фізичні особи

Некомерційна

Приватна

Кредитна спілка

Фізичні особи, професійні спілки, їх об’єднаними

Некомерційна

Приватна

Споживче товариство (спілка)

Громадяни України, іноземці

Некомерційна

Приватна

* Не є суб’єктами господарювання