Типова кореспонденція рахунків з обліку здачі (реалізації) підрядних робіт і розрахунків із субпідрядними підприємствами

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Д-т

К-т

У генерального підрядника

1

Одержано аванс на заготівлю будівельних матеріалів. Одночасно відображено суму податкового зобов'язання по ПДВ

311

643

681

641

2

Відображено договірну ціну виконаних будівельно-монтажних робіт. Одночасно відображено суму податкового зобов'язання по ПДВ

361

703

703

643

3

Списано собівартість виконаних будівельно-монтажних робіт

903

23

4

Визначено фінансовий результат від здачі робіт

791

703

903

791

5

Зараховано суму одержаного від замовника авансу

681

361

6

Оплачено вартість зданого об'єкта з врахуванням раніше перерахованого авансу. Одночасно відображено суму податкового зобов'язання по ПДВ

311

643

361

641

7

Включено вартість виконаних субпідрядником робіт до витрат генпідрядника. Одночасно відображено суму податкового кредиту по ПДВ

23

641

631

631

8

Оплачено вартість субпідрядних робіт

631

311

9

Оприбутковано матеріали, надані замовником для виконання робіт. Одночасно відображено суму податкового кредиту по ПДВ

20

644 (641)

631

631

У субпідрядника

1

Відображено виручку від реалізації субпідрядних робіт. Одночасно відображено суму податкового зобов'язання по ПДВ

36

703

703 641

2

Списано собівартість субпідрядних робіт

903

23

3

Визначено фінансовий результат від реалізації.

791

703

903

791