Кореспонденція рахунків обліку фінансових результатів від здачі робіт, послуг

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Д-т

К-т

1

Отримано аванс від замовника на здійснення будівельних робіт

311

681

2

Нараховано податкове зобов'язання по ПДВ

643

641

3

Підписано акт приймання-здачі повного обсягу будівельно-монтажних робіт (пред'явлена платіжна вимога-доручення за зданий замовнику об'єкт, роботи, послуги)

361

703

4

Списано раніше нараховане зобов'язання по ПДВ

703

643

5

Відображено собівартість будівельних робіт, виконаних власними силами

903

23

6

Списано собівартість оплачених субпідрядних робіт на фінансові результати

791

903

7

Списано дохід від реалізації субпідрядних робіт на фінансовий результат

703

791

8

Здійснено розрахунок із замовниками за одержані аванси

681

3611

9

Списано вартість прийнятих робіт замовником по об'єкту в цілому після завершення всіх передбачених договором етапів

3611

361 (етапи)

10

Отримано на поточний рахунок грошові кошти при остаточному розрахунку за договором

311

361