Типова кореспонденція рахунків з обліку прямих виробничих витрат на лісопилення

№ з/п

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

1

Списано рукавиці, видані працівникам цеху на переробку основної сировини – лісопилення

234

22

2

Списані паливо, витрачене при лісопиленні

234

203

3

Списано запчастини на лісопилення

234

207

4

Нараховано амортизацію основних засобів, що використовуються у лісопиленні

234

131

5

Нараховано заробітну плату працівникам цеху переробки деревини

234

661

6

Нараховані внески на заробітну плату працівників цеху переробки деревини

234

65