Перелік регістрів синтетичного та аналітичного обліку для с.-г. підприємств, в яких відображаються господарські операції за відповідними рахунками бухгалтерського обліку

Номер рахунка

Регістри, в яких здійснюється облік за відповідними рахунками рахунках

10

Журнал ордер №13 с.- г.

11

Журнал ордер №13 с.- г.

12

Журнал ордер №13 с.- г.

13

Журнал ордер №10.2 с.- г

Форма №10.2.5 с.- г. нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів за прямолінійним методом

Форма №10.2.6 с.- г.

Відомість нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів, які надійшли або вибули

Відомість №10.2.7 с.- г. нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів

Відомість №10.2.8 с.- г. нарахування амортизації основних засобів за методом передбаченим податковим законодавством

Виробничий звіт №10.3б с.- г. (інші виробництва, витрати на збут)

14

Журнал ордер №3 с.-г. та відомість

15

Виробничий звіт №10.3б с.- г. (інші виробництва, витрати на збут)

Журнал ордер №13 с.- г.

16

Журнал ордер №8 с.- г. та відомість аналітичного обліку

17

Журнал ордер №15 с.- г.

18

Журнал ордер №13 с.- г.

20

Журнал ордер №10.1 с.- г.

Виробничий звіт №10.3б с.- г. (інші виробництва, витрати на збут)

21

Журнал ордер №9 с.- г. та відомість

Оборотна відомість №9а с.- г. аналітичного обліку

Виробничий звіт №10.3б с.- г. (інші виробництва, витрати на збут)

22

Журнал ордер №10.1 с.- г.

Виробничий звіт №10.3б с.- г. (інші виробництва, витрати на збут)

23

Журнал ордер №10.3 с.- г.

Виробничий звіт №10.3а с.- г.

Виробничий звіт №10.3б с.- г. (інші виробництва, витрати на збут)

Оборотна відомість №10.3е с.- г. по рахунках витрат на виробництво

24

Журнал ордер №10.3 с.- г.

25

Журнал ордер №10.1 с.- г.

26

Журнал ордер №10.1 с.- г.

Оборотна відомість №11.6 с.- г.

27

Журнал ордер №10.1 с.- г.

Оборотна відомість №11.6 с.- г.

28

Журнал ордер №10.1 с.- г.

30

Журнал ордер №1 с.- г. та відомість

31

Журнал ордер №2 с.- г. та відомість

33

Журнал ордер №2 с.- г. та відомість

34

Журнал ордер №8 с.- г. та відомість аналітичного обліку

35

Журнал ордер №3 с.- г. та відомість

36

Журнал ордер №11 с.- г.

Відомість №11.8 с.- г. аналітичного обліку за рахунком. №36

37

Журнал ордер №8 с.-.г. та відомість аналітичного обліку

Відомість №8б с.- г. аналітичного обліку розрахунків з мешканцями квартир та гуртожитків

372

Журнал ордер №7 с.- г.

377

Відомість №8в с.- г. аналітичного обліку розрахунків з батьками за утримання їх дітей у дитячих установах

38

Журнал ордер №8 с.- г. та відомість аналітичного обліку

39

Журнал ордер №10.3 с.- г.

40

Журнал ордер №12 с.- г.

41

Журнал ордер №12 с.- г.

42

Журнал ордер №12 с.- г.

43

Журнал ордер №12 с.- г.

44

Журнал ордер №12 с.- г.

45

Журнал ордер №12 с.- г.

46

Журнал ордер №12 с.- г.

47

Журнал ордер №12 с.- г.

471

Журнал ордер №10.2 с.- г

Форма №10.2.1 с.- г.

Зведена відомість нарахування та розподілу оплати праці та відрахувань від неї по об'єктах обліку

48

Журнал ордер №12 с.- г.

50

Журнал ордер №4 с.- г.

51

Журнал ордер №8 с.- г. та відомість аналітичного обліку

52

Журнал ордер №8 с.- г. та відомість аналітичного обліку

53

Журнал ордер №8 с.- г. та відомість аналітичного обліку

54

Журнал ордер №15 с.- г.

55

Журнал ордер №8 с.- г. та відомість аналітичного обліку

60

Журнал ордер №4 с.- г.

61

Журнал ордер №8 с.- г. та відомість аналітичного обліку

62

Журнал ордер №8 с.- г. та відомість аналітичного обліку

63

Журнал ордер №6 с.- г.

Реєстр №6.1 с.- г. операцій по розрахунках з постачальниками (підрядчиками)

Виробничий звіт №10.3б с.- г. (інші виробництва, витрати на збут)

64

Відомість №8а с.- г. аналітичного обліку

65

Журнал ордер №8 с.- г. та відомість аналітичного обліку

Журнал ордер №10.2 с.- г.

Форма №10.2.1 с.- г.

Зведена відомість нарахування та розподілу оплати праці та відрахувань від неї по об'єктах обліку

Відомість аналітичного обліку №10.2.4 с.- г.

66

Журнал ордер №10.2 с.- г.

Форма №10.2.1 с.- г.

Зведена відомість нарахування та розподілу оплати праці та відрахувань від неї по об'єктах обліку

Форма №10.2.2 с.- г.

Книга обліку розрахунків з депонентами

Зведена відомість №10.2.3 с.- г. по розрахунках з робітниками та службовцями

67

Журнал ордер №8 с.- г. та відомість аналітичного обліку

68

Журнал ордер №8 с.- г. та відомість аналітичного обліку

Виробничий звіт №10.3б с.- г. (інші виробництва, витрати на збут)

69

Журнал ордер №8 с.- г. та відомість аналітичного обліку

70

Журнал ордер №11 с.- г.

Форма №11.1 с.- г.

Реєстр документів по реалізації готової продукції (безготівкові розрахунки)

Форма №11.2 с.- г.

Реєстр документів по реалізації товарів, робіт та послуг, виробничих запасів (безготівкові розрахунки)

Форма №11.3 с.- г.

Реєстр документів по реалізації продукції, матеріалів, робіт та послуг за готівку (за цінами реалізації)

Відомість №11.4 с.- г. аналітичного обліку реалізації продукції, матеріалів, робіт та послуг

Форма №11.5 с.- г.

Книга аналітичного обліку реалізації продукції, матеріалів, робіт та послуг

Відомість №11.7 с.- г. обліку продажу шляхом взаємних розрахунків

Відомість №11.8 с.- г. аналітичного обліку по рах. №36

71

Журнал ордер №11 с.- г.

712

Форма №11.2 с.- г.

Реєстр документів по реалізації товарів, робіт та послуг, виробничих запасів (безготівкові розрахунки);

Форма №11.3 с.- г.

Реєстр документів по реалізації продукції, матеріалів, робіт та послуг за готівку (за цінами реалізації)

Відомість №11.4 с.- г. аналітичного обліку реалізації продукції, матеріалів, робіт та послуг

Форма №11.5 с.- г.

Книга аналітичного обліку реалізації продукції, матеріалів, робіт та послуг

72

Журнал ордер №11 с.- г.

73

Журнал ордер №11 с.- г.

74

Журнал ордер №11 с.- г.

75

Журнал ордер №11 с.- г.

79

Журнал ордер №11 с.- г.

90

Виробничий звіт №10.3б с.- г. (інші виробництва, витрати на збут)

Журнал ордер №15 с.- г.

Форма №11.1 с.- г.

Реєстр документів по реалізації готової продукції (безготівкові розрахунки)

Форма №11.2 с.- г.

Реєстр документів по реалізації товарів, робіт та послуг, виробничих запасів (безготівкові розрахунки)

Форма №11.3 с.- г.

Реєстр документів по реалізації продукції, матеріалів, робіт та послуг за готівку (за цінами реалізації)

Форма №11.3а с.- г.

Реєстр документів по реалізації продукції, матеріалів, робіт та послуг за готівку (за обліковими цінами)

Відомість №11.4 с.- г. аналітичного обліку реалізації продукції, матеріалів, робіт та послуг

Форма №11.5 с.- г.

Книга аналітичного обліку реалізації продукції, матеріалів, робіт та послуг

91

Журнал ордер №10.3 с.- г.

Виробничий звіт №10.3б с.- г. (інші виробництва, витрати на збут)

Виробничий звіт №10.3в с.- г. по загальновиробничих витратах

92

Журнал ордер №10.3 с.- г.

Виробничий звіт №10.3б с.- г. (інші виробництва, витрати на збут)

Виробничий звіт №10.3г с.- г. по адміністративних витратах

93

Журнал ордер №10.3 с.- г.

Виробничий звіт №10.3б с.- г. (інші виробництва, витрати на збут)

94

Журнал ордер №15 с.- г.

943

Форма №11.2 с.- г.

Реєстр документів по реалізації товарів, робіт та послуг, виробничих запасів (безготівкові розрахунки)

Форма №11.3а с.- г.

Реєстр документів по реалізації продукції, матеріалів, робіт та послуг за готівку (за обліковими цінами)

Відомість №11.4 с.- г. аналітичного обліку реалізації продукції, матеріалів, робіт та послуг

Форма №11.5 с.- г.

Книга аналітичного обліку реалізації продукції, матеріалів, робіт та послуг

95

Журнал ордер №15 с.- г.

96

Журнал ордер №15 с.- г.

97

Журнал ордер №15 с.- г.

98

Журнал ордер №15 с.- г.

99

Журнал ордер №15 с.- г.