Типові операції за рахунком 21 „Тварини на вирощуванні і відгодівлі”

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Вибракувано тварин з основного стада

21

10

2

Переведено тварини з групи в групу

21

21

3

Оприбутковано приплід

21

23

4

Оприбутковано приріст

21

23

5

Відображені в кінці року калькуляційні різниці по приросту живої маси:

 • методом допроводки (якщо фактична собівартість вище планової)
 • методом „червоного сторно” (якщо фактична собівартість нижче планової)

21

[21]

23

[23]

6

Оприбутковано молодняк тварин, придбаний підзвітною особою

21

37

7

Оприбутковано тварин в рахунок відшкодування матеріальних збитків

21

37

8

Надійшов молодняк тварин в рахунок погашення заборгованості по претензіях

21

37

9

Дооцінено молодняк

21

42

10

Отримано тварини як внесок до статутного капіталу

21

46

11

Отримано тварин як гуманітарну допомогу

21

48

12

Придбано тварин від постачальника

21

63

13

Списані витрати по придбання тварин:

 • вартість транспортних послуг сторонніх організацій
 • нарахована оплата праці робітникам, які займалися придбанням тварин
 • створено резерв відпусток
 • вирахування на соціальні заходи
 • вартість кормів, які згодовані при транспортуванні
 • витрати на відрядження

21

21

21

21

21

21

68

66

47

65

20

37

14

Прийнято тварин від населення для реалізації

21

68

15

Оприбутковано лишки тварин, виявлені під час інвентаризації

21

71

16

Оприбутковано безкоштовно отримані тварини

21

74

17

Одержано дивіденди у вигляді тварин

21

73

18

Переведено тварини в основне стадо

15

21

19

Забито тварин на підприємстві

23

21

20

Пред’явлено претензію постачальнику за порушення договірних умов

37

21

21

Реалізовано тварин

90

21

22

Списано нестачу тварин

94

21

23

Передано тварини безоплатно

94

21

23

Списано тварини, що загинули в результаті стихійного лиха

99

21

24

Досписання чи сторнування в кінці року калькуляційних різниць методом додаткових записів чи сторно щодо поголів’я:

 • - проданого;
 • - переведеного:
 • в основне стадо
 • в інші групи
 • забитого

90

15

21

23

21

21

21

21