Порядок оцінки оприбуткування та списання тварин

Вид тварин

Порядок оцінки

Оприбуткування приплоду

Телята

За плановою собівартістю 60 кормо-днів утримання корови

Поросята

За плановою собівартістю 1 ц живої маси відлучених поросят

Ягнята чи козенята

За плановою собівартістю голови приплоду, виходячи з того, що на приплід відносять 12% витрат основного стада рома-нівської породи, 15% – каракульської та 10% – інших порід

Курчата, гусенята, качата, індичата

За плановою собівартістю добового молодняку (в кінці року дооцінюють до фактичної собівартості)

Щенята норок, лисиць, песців, нутрій, соболів та кроленята

За собівартістю в сумі 50 відсотків планової собівартості однієї голови при оприбуткуванні і 50 відсотків планової собівартості однієї голови на момент відлучення від маток з коригуванням в кінці року до фактичної собівартості

Лошата: робочих коней племінних коней

За плановою собівартістю 60 днів утримання дорослих коней. За плановою собівартістю 1 голови приплоду, яка складається з витрат на основне стадо без вартості побічної продукції

Оприбуткування приросту

Приріст живої маси телят, поросят, ягнят, молодняку птиці

За плановою собівартістю 1 ц приросту живої маси ( в кінці року за фактичною)

Приріст молодняку тварин, яких не зважують (молодняк звірів, лошата, кроленята)

За плановою собівартістю кормо-дня відповідної групи (в кінці року за фактичною)

Інше надходження

Тварини, придбані на стороні

За ціною придбання

Тварини одержані підприємством безоплатно

За справедливою вартістю, тобто за ціною яку можуть заплатити в результаті продажу обізнаним, зацікавленим і незалежним сторонам

Тварини, придбані у громадян

За справедливою вартістю

Тварини, що внесені до статутного фонду

За справедливою вартістю

Тварини, переведені з групи в групу

За плановою собівартістю живої маси або приросту маси

Тварини, які були обміняні у іншому господарстві на тварин

Первісна вартість дорівнює балансовій вартості переданих тварин (у випадку перевищення балансової вартості над справедливою, то первісною вартістю є справедлива вартість отриманих тварин)

Тварині, які придбані в обмін на інші матеріальні цінності (неподібні запаси)

Первісна вартість тварин, що придбані в обмін на неподібні запаси, дорівнює справедливій вартості отриманих запасів

Переоцінка тварин

Коригування планової собівартості до рівня фактичних витрат

Різниця між плановою і фактичною собівартістю

Уточнення оцінки тварин

За меншою з оцінок: за фактичною собівартістю виробництва чи чистою ціною реалізації

Переведення з групи в групу

Телята на випоюванні

За живою масою та плановою її собівартістю

Телята, вирощені на підсосі за технологією м'ясного скотарства

За живою масою та плановою її собівартістю

Телята групи дорощування

За живою масою та плановою її собівартістю

Бички на плем'я

За живою масою та плановою її собівартістю

Телиці на поповнення основного стада

За живою масою та плановою її собівартістю

Нетелі

За живою масою та плановою її собівартістю

Свинки ремонтні

За живою масою та плановою її собівартістю

Свиноматки, що перевіряються

За живою масою та плановою її собівартістю

Кури ремонтні

За живою масою та плановою її собівартістю, яка в кінці року коригується до рівня фактичних витрат

Кури, що перевіряються

За живою масою та плановою її собівартістю, яка в кінці року коригується до рівня фактичних витрат

Ягнята (чи козенята) народження звітного періоду

При відлученні від маток дооцінюють ще на 50% планової вартості молодняку в момент відсадки

Молодняк овець народження минулого року та ярки

За живою масою і плановою її собівартістю, яка в кінці року коригується до фактичної

Молодняк птиці: курей

гусей качок індиків

За живою масою і плановою її собівартістю, яка в кінці року коригується до фактичної

Молодняк звірів всіх видів (включаючи соболів)

За плановою собівартістю утримання, обчисленою виходячи з кількості кормо-днів перебування в групі після відлучення від маток. Молодняк народження минулого року – за вартістю на початок року та планових витрат поточного року, обчислених за кількістю кормо-днів

Молодняк кролів

За плановою собівартістю утримання, обчисленою виходячи з кількості кормо-днів перебування в групі після відлучення від маток. Молодняк народження минулого року – за вартістю на початок року та планових витрат поточного року, обчислених за кількістю кормо-днів

Жеребці та кобили, мерини

За плановою собівартістю утримання, обчисленою виходячи з кількості кормо-днів перебування в групі після відлучення від маток. Молодняк народження минулого року – за вартістю на початок року та планових витрат поточного року, обчислених за кількістю кормо-днів

Тварини основного стада

За балансовою вартістю

Вибуття тварин

Продаж заготівельній організації

За живою масою (приростом) і плановою собівартістю, яка в кінці року доводиться до фактичних витрат

Інший продаж

За живою масою (приростом) і плановою собівартістю, яка в кінці року доводиться до фактичних витрат

Забій

За живою масою (приростом) і плановою собівартістю, яка в кінці року доводиться до фактичних витрат

Падіж

За живою масою (приростом) і плановою собівартістю, яка в кінці року доводиться до фактичних витрат