Типові операції за рахунком 23 «Виробництво»

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

Облік витрат і виходу продукції рослинництва

1

Нараховано заробітну плату працівникам, зайнятим на вирощуванні культур і на роботах незавершеного виробництва

231

661

2

Відображено внески в установленому розмірі органам соціального страхування і до Пенсійного фонду від оплати праці працівників, зайнятих на вирощуванні культур і на роботах незавершеного виробництва

231

65

3

Списано насіння і садивний матеріал власного виробництва і куповані

231

208

4

Списано вартість добрив, які внесені під сільськогосподарські культури

231

208

5

Списано вартість пестицидів, протруювачів, гербіцидів, дефоліантів та інших хімічних засобів

231

208

6

Списано вартість послуг допоміжних виробництв на виробничі потреби при вирощуванні сільськогосподарських культур

231

23

7

Списано вартість послуг сторонніх організацій на виробничі потреби при вирощуванні сільськогосподарських культур

231

63,68

8

Списано вартість нафтопродуктів витрачених машинно-тракторним парком, комбайнами й іншими сільськогосподарськими машинами на роботах у рослинництві

231

203

9

Списано вартість запасних частин, використаних для зміни спрацьованих деталей машин і устаткування в рослинництві під час ремонту за межами ремонтно-механічної майстерні

231

207

10

Нараховано амортизацію на необоротні активи, які використовуються у рослинництві

231

13

11

Нараховано страхові платежі на посіви

231

65

12

Списано малоцінні і швидкозношувані предмети на рослинництво

231

22

13

Оприбуткована готова продукція рослинництва, призначена для реалізації

27

231

14

Оприбутковано насіння, корма і посадковий матеріал, одержаний від урожаю

208

231

15

Списано частку загальновиробничих витрат рослинництва, віднесених на відповідну культуру в порядку їх розподілу

231

911

16

Списано витрати по посівах, що загинули від стихійного лиха

99

231

17

Списано різницю між плановою і фактичною собівартістю продукції рослинництва на відповідні об'єкти (методом допроведення або «червоного сторно»)

  • реалізовано
  • залишок на складі

901

27

231

232

Облік витрат і виходу продукції тваринництва

1

Нараховано заробітну плату працівникам тваринництва, зайнятим безпосередньо на обслуговуванні певного виду або групи тварин

232

661

2

Відображено внески в установленому розмірі органам соціального страхування і до Пенсійного фонду від оплати праці працівників тваринництва, зайнятих безпосередньо на обслуговуванні певного виду або групи тварин

232

65

3

Списано вартість використаних біопрепаратів, медикаментів та дезінфікуючих засобів, придбаних за рахунок коштів підприємства, а також витрати, пов'язані з їх використанням у тваринництві

232

208

4

Списано вартість кормів власного виробництва і куповані, використані на годівлю худоби, птиці і інших тварин

232

208

5

Нараховано амортизацію на необоротні активи, які використовуються у тваринництві

232

13

6

Списано вартість палива і запчастин, використаних для машин і устаткування в тваринництві, конкретно по кожному виду або групі тварин, а також витрати на будматеріали, використані на ремонт будівель і споруд у даній галузі

232

203, 207, 205

7

Списано малоцінні і швидкозношувані предмети на тваринництво

232

22

8

Нараховано страхові платежі по майновому страхуванню в тваринництві

232

65

9

Списано частину вартості літніх таборів для тварин

232

39

10

Списано частку загальновиробничих витрат тваринництва, віднесених на певний вид або групу тварин і птиці в порядку їх розподілу

232

912

11

Списано за рахунок господарства вартість загиблих тварин

232

24

12

Оприбутковано приплід і приріст

21

232

13

Внесено в грунт гній як добриво

231

232

14

Оприбутковано продукцію тваринництва

27

232

15

Списано в кінці року суму коригування планової собівартості до фактичного рівня залежно від напряму використання продукції тваринництва

21,23,

27,90

232

Облік витрат і виходу продукції промислових виробництв

1

Нараховано заробітну плату працівникам промислових виробництв

233

661

2

Відображено внески в установленому розмірі органам соціального страхування і до Пенсійного фонду від оплати праці працівників промислових виробництв

233

65

3

Списано витрати на сировину і матеріали, які є основою виготовлення продукції або її компонентом

233

20,21,

25,27

4

Списано вартість робіт і послуг, виконаних допоміжними виробництвами, іншими підприємствами й організаціями, для виробничих потреб промислових виробництв

233

23, 63,

68

5

Нараховано амортизацію на необоротні активи, які використовуються у промисловому виробництві

233

13

6

Списано вартість:

  • палива витраченого на роботу машин, механізмів та інших основних засобів промислових виробництв;
  • будматеріалів, використаних на ремонт будівель і споруд господарським способом;
  • запчастин, використаних для заміни спрацьованих частин машин й інших об’єктів при проведенні ремонту основних засобів промислових виробництв за межами ремонтно-механічної майстерні

233

233

233

203

205

207

7

Списано малоцінні і швидкозношувані предмети на промислове виробництво

233

22

8

Нараховано страхові платежі по основних засобах промислових виробництв

233

65

9

Відображено витрати на відрядження

233

372

10

Відображено втрати від браку, списані по забракованій продукції, вартість сировини і матеріалів, зіпсованих під час налагодження обладнання або понад встановлені норми

233

24

11

Списано частку загальновиробничих витрат промислових виробництв

232

913

12

Оприбутковано готову продукцію, призначену для реалізації від промислових виробництв

26

233

13

Оприбутковано від промислових виробництв вартість продукції, як сировина і матеріали тільки для власного виробництва

201

233

14

Оприбутковано від промислових виробництв вартість продукції, як будівельні матеріали

205

233

15

Оприбутковано вартість продукції від промислових виробництв як корми

208

233

Облік витрат та виконаних робіт (послуг) допоміжних виробництв

(2341 „Ремонтні виробництва”, 2342 „Автомобільний транспорт”, 2343 „Енергетичні виробництва”, 2344 „Водопостачання”, 2345 „Гужовий транспорт”)

1

Нараховано заробітну плату працівникам допоміжних виробництв

234

661

2

Відображено внески в установленому розмірі органам соціального страхування і до Пенсійного фонду від оплати праці працівників допоміжних виробництв

234

65

3

Списано паливо:

  • - витрачене на обкатку машин після ремонту і промивання деталей під час ремонту;
  • - використане на експлуатацію транспортних засобів;
  • - використане для вироблення енергії;
  • - використане для водопостачального устаткування

2341

2342

2343

2344

203

203

203

203

4

Списано вартість кормів, використаних на годівлю робочої худоби

2345

208

5

Списано вартість біопрепаратів і медикаментів, використаних на лікування робочої худоби

2345

208

6

Списано вартість будівельних матеріалів списаних на поточний ремонт

234

205

7

Списано малоцінні і швидкозношувані предмети на допоміжні виробництва

234

22

8

Списано вартість запасних частин, шин, акумуляторів, готових виробів, використовуваних для заміни спрацьованих деталей, вузлів і обладнання під час ремонту основних засобів

2341

207

9

Списано вартість запасних частин використаних на ремонт машин і устаткування енергетичних виробництв та водопостачання

2343

2344

207

10

Списано вартість робіт і послуг, виконаних власними допоміжними виробництвами та сторонніми організація

234

234, 63,

68

11

Нараховано амортизацію на необоротні активи, які використовуються у допоміжному виробництві

234

13

12

Нараховано страхові платежі по страхуванню майна допоміжних виробництв

234

65

13

Списано витрати по закінчених ремонтованих об’єктах і виконаних роботах ремонтною майстернею

23, 91, 92, 93

2341

14

Списано вартість послуг автомобільного транспорту

15, 23, 91, 92, 93, 99 і ін.

2342

15

Оприбутковано вартість відпрацьованого мастила від автомобілів, спрацьовану автогуму і запасні частини, металобрухт.

20

2342

16

Утримано із заробітної плати за перевитрату нафтопродуктів

661

2342

17

Списано вартість електроенергії за собівартістю одиниці на рахунки споживачів

15, 23, 91, 92, 93, 99 і ін.

2343

18

Списано вартість води на виробничі та інші потреби

15, 23, 91, 92, 93, 99 і ін.

2344

19

Списано вартість послуг гужового транспорту

15, 23, 91, 92, 93, 99 і ін.

2345

20

Оприбутковано приплід від робочих коней

21

2345

21

Оприбутковано гній від робочих коней

209, 231

2345