Таблиця 1

Таблиця відповідності кодів ЗКГНГ до кодів КВЕД

Код ЗКГНГ

Назва галузі

Коди КВЕД

10000

Промисловість

11100

Електроенергетична

40

11200

Паливна промисловість

10,11, 23,26

11300

Вугільна промисловість

10

11700

Атомна промисловість

12,23

12100

Чорна металургія

13,14,27,23,26,37,28

12200

Кольорова металургія

13,27,24,37,31,28

13100

Хімічна промисловість

24,14,17,24,22,25,26,50,19,52,36

14000

Машинобудування і металообробка (без промисловості і медичної техніки)

29,28,31,26,27,33,30,22,34,35,32,36

15000

Деревообробна і целюлозно-паперова промисловість

20,33,36,52,20,21,

16100

Промисловість будівельних матеріалів

14,26,25,36,14,

17000

Легка промисловість

17,18,19,18,19,33,36

18000

Харчова промисловість

15,24,16,24

18300

Рибна промисловість

15

19100

Мікробіологічна промисловість

15,24

19200

Борошномельно-круп’яна і комбікормова промисловість

15,

19300

Медична промисловість

24,23,26

19400

Поліграфічна промисловість

22

19700

Інші промислові виробництва

20,36,14,22,74,24,36,41,17,33,36

20000

Сільське господарство

21000

Сільськогосподарське виробництво

01,92

22000

Обслуговування сільського господарства

01,85

29000

Господарське управління сільським господарством

74

30000

Лісове господарство

31000

Виробничі підприємства лісового господарства

02,92,01

32000

Обслуговування лісового господарства

02

40000

Рибне господарство

41000

Виробничі господарства рибного господарства

05

42000

Обслуговування рибного господарства

05

50000

Транспорт і зв’язок

51000

Транспорт

60,60,63,61,62

52000

Зв’язок

64

60000

Будівництво

61000

Загальнобудівельні і спеціалізовані організації, які здійснюють будівельні, монтажні та інші роботи підрядним і господарським способом

45,29,31,32,33,

62000

Капітальний ремонт і реставрація будов і споруд виробничого призначення

45

63000

Ремонт будов і споруд невиробничого призначення, ремонт і будівництво житла на замовлення населення

45

65000

Організації, які здійснюють експлуатаційне буріння

45

66000

Проектні, проектно-дослідні, дослідні роботи

74

69000

Господарське управління будівництвом

74

70000

Торгівля і громадське харчування

71000

Внутрішня торгівля

50,51,50,52,55

72000

Зовнішня торгівля

50,51,

80000

Матеріально-технічне постачання і збут

50,51,74,4071,

81000

Заготовки

51,51,74

82000

Інформаційно-обчислювальне обслуговування

72,70,71

83000

Операції з нерухомим майном

70,71

84000

Загальна комерційна діяльність по забезпеченню функціонування ринку

51,67,74,75

85000

Геологія та розвідування надр, геодезична та гідрометеорологічна служби

74,45

86000

Виробничі види побутового обслуговування населення

50,52,36,52,17,52,18,19,74,92,71

87000

Інші види діяльності сфери матеріального виробництва

22,067,92,37,74,90

90000

Житлово-комунальне господарство

70,55,74,90,40,55,41,70,02,9371

91000

Охорона здоров’я, фізична культура та соціальне забезпечення

85,55,85,63,92,74

92000

Народна освіта

80,85

93000

Культура і мистецтво

92,74,

95000

Наука і наукове обслуговування

73,92,72,74,05

96000

Фінанси, кредит, страхування, пенсійна забезпечення

65,66,67,75

97000

Управління

75,74,

98000

Об’єднання громадян

91

Таблиця 2

Класифікація видів економічної діяльності

Розділ

Вид економічної діяльності

Група/ Клас КВЕД

Характеристика виду економічної діяльності

Секція А

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги

01

Рослинництво

01.1

Вирощування: зернових, технічних та решти культур, не віднесених до інших класів рослинництва; фруктів, ягід, горіхів, культур для виробництва напоїв і прянощів.

Овочівництво, декоративне садівництво і вирощування продукції розсадників

Тваринництво

01.2

Розведення великої рогатої худоби, овець, кіз, коней, птиці, інших тварин і виробництво їх продукції

Вирощування культур у поєднанні з тваринництвом (змішане сільське господарство)

01.3

Вирощування культур у поєднанні з тваринництвом (змішане сільське господарство)

Лісове господарство та пов’язані з ним послуги

02

Лісове господарство та пов’язані з ним послуги

02.0

Лісове господарство.

Надання послуг, пов’язаних з лісовим господарством

Секція D

Обробна промисловість

Виробництво напоїв

15.9

Виробництво: дистильованих алкогольних напоїв; етилового спирту з зброджуваних матеріалів; вин; сидру; інших напоїв з зброджуваних продуктів; пива; мінеральних вод та прохолодних напоїв

Тютюнова промисловість.

16

Виробництво тютюнових виробів

16.0

Виробництво тютюнових виробів

Текстильна промисловість та пошиття одягу

Текстильна промисловість

17

Прядіння волокна

17.1

Бавовнопрядіння.

Підготовка: вовняного волокна; камвольної вовни; лляної пряжі та іншого текстильного волокна.

Підготовка та перемотування шовкового волокна і штучних та синтетичних волокон.

Виробництво ниток для шиття

Ткацьке виробництво

17.2

Виробництво: бавовняних тканин, вовняних тканин кардного чесання, камвольної тканини, шовкових тканин, тканин з інших матеріалів

Оброблення тканин

17.3

Оброблення тканин

Виробництво виробів з текстилю

17.4

Виробництво виробів з текстилю

Виробництво інших текстильних матеріалів

17.5

Виробництво: килимів та килимових покриттів; канатів, мотузок, шпагату та сіткового полотна; нетканих текстильних матеріалів; текстильних виробів, не віднесених до інших угрупувань

Виробництво трикотажних та в’язаних тканин

17.6

Виробництво трикотажних та в’язаних тканин

Виробництво виробів з трикотажних та в’язаних тканин

17.7

Виробництво панчішних виробів з трикотажної тканини; пуловерів та подібних виробів

Виробництво готового одягу та хутра

18

Виробництво шкіряного одягу

18.1

Виробництво одягу із шкіри

Виробництво одягу з текстилю

18.2

Виробництво: робочого одягу, верхнього одягу, спіднього одягу, інших видів одягу та аксесуарів

Виробництво хутра та хутряних виробів

18.3

Виробництво хутра та хутряних виробів

Підсекція DC

Виробництво шкіри та шкіряного взуття

Виробництво шкіри та шкіряного взуття

19

Ґрунтування та дублення шкіри

19.1

Ґрунтування та дублення шкіри

Виробництво шкіряних галантерейних та дорожніх виробів

19.2

Виробництво шкіряних галантерейних та дорожніх виробів

Виробництво взуття

19.3

Виробництво взуття

Підсекція DD

Виробництво деревини та виробів з деревини

Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини

20

Лісопильне та стругальне виробництво, просочування деревини

20.1

Лісопильне та стругальне виробництво, просочування деревини

Виробництво дерев’яних панелей

20.2

Виробництво дерев’яних панелей

Виробництво теслярських та столярних виробів

20.3

Виробництво теслярських та столярних виробів

Виробництво дерев’яної тари

20.4

Виробництво дерев’яної тари

Виробництво інших виробів з деревини, корка; виробництво плетених виробів

20.5

Виробництво різних виробів з деревини, виробів з корка, соломки та плетениці

Підсекція DE

Целюлозно-паперова промисловість; видавнича справа

Виробництво паперу та картону

21

Виробництво паперової маси, паперу та картону

21.1

Виробництво паперової маси, паперу та картону

Виробництво виробів з паперу та картону

21.2

Виробництво: гофрованого паперу та пакувань з паперу та картону; санітарно-гігієнічних виробів та паперових виробів для побутового користування; паперових канцелярських належностей; шпалер; інших виробів з паперу та картону

Видавнича справа, поліграфічна промисловість, відтворення друкованих матеріалів

22

Видавнича справа

22.1

Книговидавнича справа. Видання газет. Видання журналів та інших періодичних публікацій. Випуск звукозаписів. Інші види видавничої діяльності

Поліграфічна діяльність

22.2

Друкування газет. Палітурна та оздоблювальна справа. Виробництво друкарських форм. Інші послуги, пов’язані з поліграфічним виробництвом

Тиражування записів на магнітних носіях

22.3

Тиражування: записів на магнітних носіях; відеозаписів; записів програмного забезпечення комп’ютерів

Підсекція DH

Виробництво гумових та пластмасових виробів

Гумова та пластмасова промисловість

25

Виробництво гумових виробів

25

25.1

Виробництво: гумових покришок та камер; протектора гумових покришок; інших гумових виробів

Перероблення пластмаси

25.2

Виробництво: пластин, труб та профілів з пластмаси; тари з пластмас; пластмасового обладнання для будівництва; інших виробів з пластмаси.

Підсекція DI

Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів

Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів

26

Виробництво скла та виробів з скла

26.1

Виробництво листового скла.

Формування та оброблення листового скла.

Виробництво ємностей із скла.

Виробництво скловолокна.

Виробництво та оброблення інших видів скла та виробів з скла

Виробництво інших керамічних виробів не для будівництва

26.2

Виробництво: керамічних виробів для домашнього господарства та керамічних декоративних виробів; керамічних санітарно-технічних виробів; керамічних ізоляторів та деталей для керамічних ізоляторів; інших керамічних виробів технічного призначення; інших керамічних виробів; вогнетривких керамічних виробів

Виробництво керамічної плитки

26.3

Виробництво керамічної плитки

Виробництво цегли, черепиці з глини

26.4

Виробництво цегли, черепиці з глини

Виробництво цементу, вапна та гіпсу

26.5

Виробництво: цементу, вапна, гіпсу

Виробництво виробів з бетону та гіпсу

26.6

Виробництво: виробів з бетону для використання в будівництві; виробів з гіпсу для використання в будівництві; бетонних сумішей, готових для використання; сухих видів сумішей для мурування; виробів з волокнистого цементу; інших виробів з бетону та гіпсу

Оброблення каменю

26.7

Оброблення каменю

Виробництво іншої мінеральної продукції

26.8

Виробництво абразивних виробів, інших неметалевих мінеральних виробів, не віднесених до інших угрупувань

Підсекція DK

Виробництво машин та устаткування

Виробництво машин та устаткування

29

Виробництво механічного устаткування

29.1

Виробництво: двигунів та турбін; насосів, компресорів і гідравлічних систем; кранів і клапанів; зубчастих передач та елементів для механічних передач

Виробництво інших машин загального призначення

29.2

Виробництво: печей та пальників для печей; підіймального і такелажного устаткування; вентиляційних і охолоджувальних промислових установок; інших машин загального призначення

Виробництво сільськогосподарських машин

29.3

Виробництво сільськогосподарських тракторів, інших сільськогосподарських машин

Виробництво верстатів

29.4

Виробництво верстатів

Виробництво інших машин спеціального призначення

29.5

Виробництво: машин для металургії; машин для добувної промисловості і будівництва; машин для перероблення сільгосппродуктів; машин для текстильної промисловості; машин для виробництва паперу та картону; решти машин спеціального призначення

Виробництво зброї та боєприпасів

29.6

Виробництво зброї та боєприпасів

Виробництво побутових приладів

29.7

Виробництво побутових електроприладів, неелектричних побутових приладів

Підсекція DL

Виробництво електричного та електронного устаткування

Виробництво канцелярських та електронно-обчислювальних машин

30

Виробництво канцелярських та електронно-обчислювальних машин

30.0

Виробництво канцелярського обладнання, електронно-обчислювальних машин та іншого устаткування для оброблення інформації

Виробництво електричних машин і апаратури

31

Виробництво двигунів, генераторів і трансформаторів

31.1

Виробництво двигунів, генераторів і трансформаторів

Виробництво електророзподільної та контрольної апаратури

31.2

Виробництво електророзподільної та контрольної апаратури

Виробництво ізольованого дроту та кабелю

31.3

Виробництво ізольованого дроту та кабелю

Виробництво акумуляторів та електричних батарей

31.4

Виробництво акумуляторів та електричних батарей

Виробництво ламп та освітлювального устаткування

31.5

Виробництво ламп та освітлювального устаткування

Виробництво іншого електроустаткування

31.6

Виробництво електроустаткування для двигунів та транспортних засобів, іншого електроустаткування, не віднесеного до інших угрупувань

Виробництво устаткування для радіо, телебачення та зв’язку

32

Виробництво деталей електронного устаткування

32.1

Виробництво деталей електронного устаткування

Виробництво апаратури для трансляцій, ретрансляцій передач

32.2

Виробництво апаратури для трансляцій, ретрансляцій передач

Виробництво апаратури для запису та відтворювання звуку та зображення

32.3

Виробництво апаратури для запису та відтворювання звуку та зображення

Виробництво медичних приладів та інструментів; точних вимірювальних пристроїв, оптичних пристроїв та годинників

33

Виробництво медичного, хірургічного та ортопедичного устаткування

33.1

Виробництво медичного, хірургічного та ортопедичного устаткування

Виробництво контрольно-вимірювальної апаратури

33.2

Виробництво контрольно-вимірювальної апаратури

Виробництво контрольно-вимірювальних приладів для промисловості

33.3

Виробництво контрольно-вимірювальних приладів для промисловості

Виробництво оптичного та фотографічного устатковання

33.4

Виробництво оптичного та фотографічного устатковання

Виробництво годинників

33.5

Виробництво годинників

Підсекція DM

Виробництво транспортного устатковання

Виробництво автомобілів

34

Виробництво автомобільного транспорту

34.1

Виробництво автомобільного транспорту

Виробництво корпусів для автомобілів та причепів

34.2

Виробництво корпусів для автомобілів та причепів

Виробництво устаткування для автомобілів

34.3

Виробництво устаткування для автомобілів

Виробництво іншого транспортного устатковання

35

Будування суден

35.1

Будування та ремонт суден, прогулянкових суден

Виробництво залізничних і трамвайних локомотивів та рухомого складу

35.2

Виробництво залізничних і трамвайних локомотивів та рухомого складу

Будування повітряних та космічних літальних апаратів

35.3

Будування повітряних та космічних літальних апаратів

Виробництво велосипедів та мотоциклів

35.4

Виробництво мотоциклів, велосипедів, інвалідних колясок

Виробництво іншого транспортного устаткування, не віднесеного до інших угрупувань

35.5

Підсекція DN

Інше виробництво, не віднесене до інших угрупувань

Виробництво меблів; інші види виробництва

36

Виробництво меблів

36.1

Виробництво стільців та сидінь, меблів для офісів та магазинів, кухонних меблів, інших видів меблів, матраців

Виробництво ювелірних та інших прикрас

36.2

Карбування монет та моделей. Виробництво ювелірної продукції

Виробництво музичних інструментів

36.3

Виробництво музичних інструментів

Виробництво спортивних товарів

36.4

Виробництво спортивних товарів

Виробництво ігор та іграшок з усіх видів матеріалів

36.5

Виробництво ігор та іграшок з усіх видів матеріалів

Виробництво інших виробів, не віднесених до інших угруповань

36.6

Виробництво: імітаційних ювелірних виробів; мітел і щіток; інших виробів, не віднесених до інших угруповань

Оброблення відходів

37

Оброблення металевих відходів та брухту

37.1

Оброблення металевих відходів та брухту

Оброблення неметалевого брухту

37.2

Оброблення неметалевого брухту

Секція F

Будівництво

Будівництво

45

Підготовка будівельних ділянок

45.1

Знесення будівель і земляні роботи. Розвідувальне буріння та свердління

Будівництво завершених будівель; цивільне будівництво

45.2

Будівництво будівель, доріг, морських та річкових споруд.

Монтаж кроків і настилів покрівель та гідроізоляційні роботи

Роботи з обладнання будівель

45.3

Електромонтажні роботи. Ізоляційні роботи. Інші монтажні роботи

Роботи з завершення будівництва

45.4

Штукатурні роботи. Столярні роботи. Покриття підлоги і стін. Фарбування та скління. Інші роботи з завершення будівництва

Оренда устаткування для будівництва з обслуговуючим персоналом

45.5

Оренда устаткування для будівництва з обслуговуючим персоналом

Секція G

Оптова й роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами; послуги з ремонту

Торгівля транспортними засобами та їх ремонт

50

Торгівля автомобілями

50.1

Торгівля автомобілями

Технічне обслуговування та ремонт автомобілів

50.2

Технічне обслуговування та ремонт автомобілів

Торгівля автотоварами

50.3

Торгівля автотоварами

Торгівля мотоциклами та їх ремонт

50.4

Торгівля мотоциклами та їх ремонт

Роздрібна торгівля пальним

50.5

Роздрібна торгівля пальним

Оптова торгівля і посередництво у торгівлі

51

Оптова торгівля продовольчими товарами

51.3

Оптова торгівля: фруктами та овочами; м’ясом та м’ясними продуктами; молочними продуктами, яйцями; олією та жирами; напоями; тютюновими виробами; цукром, шоколадними та кондитерськими виробами; іншими видами продовольчих товарів.

Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

Оптова торгівля непродовольчими споживчими товарами

51.4

Оптова торгівля: текстильними товарами; одягом і взуттям; електропобутовими приладами та радіотелевізійними товарами; виробами з кераміки, скла і господарськими товарами; парфумерними та косметичними товарами; фармацевтичними товарами; різними непродовольчими споживчими товарами

Оптова торгівля промисловим обладнанням

51.6

Оптова торгівля: верстатами; будівельним обладнанням; машинами для текстильної, швейної та трикотажної промисловості; офісною та комп’ютерною технікою; іншим промисловим обладнанням; сільськогосподарською технікою

Інші види оптової торгівлі

51.7

Інші види оптової торгівлі

Роздрібна торгівля побутовими товарами та їх ремонт

52

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах

52.1

Роздрібна торгівля: в неспеціалізованих магазинах переважно з продовольчим асортиментом; в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту

Роздрібна торгівля продовольчими товарами в спеціалізованих магазинах

52.2

Роздрібна торгівля: фруктами та овочами,; м’ясом і м’ясними продуктами; рибою, морепродуктами і молюсками; хлібом і хлібобулочними виробами; напоями; тютюновими виробами; інші види роздрібної торгівлі продовольчими товарами у спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами та парфумерією

52.3

Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами, медичними та ортопедичними виробами, парфумерією та косметичними товарами

Інші види роздрібної торгівлі у спеціалізованих магазинах

52.4

Роздрібна торгівля: текстильними виробами; взуттям та шкіргалантерейними виробами; меблями та обладнанням для житла; лектропобутовими приладами і радіотелевізійними товарами; інші види спеціалізованої роздрібної торгівлі

Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах

52.5

Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах

Роздрібна торгівля поза магазином

52.6

Продаж поштою. Роздрібна торгівля з лотків і на ринках. Інша роздрібна торгівля поза магазинами

Сек

ція H

Готелі і ресторани

Ресторани

55.3

Ресторани

Бари

55.4

Бари

Їдальні і постачання готової їжі

55.5

Їдальні. Постачання готової їжі

Секція І

Транспорт

Наземний транспорт

60

Залізничний транспорт

60.1

Залізничний транспорт

Міський та автодорожній транспорт

60.2

Пасажирські регулярні перевезення. Пасажирські транспортні перевезення. Інші автомобільні пасажирські перевезення. Вантажні автомобільні перевезення.

Туристичні агентства та бюро подорожей

63.3

Туристичні агентства та бюро подорожей

Діяльність транспортних агентств

63.4

Діяльність транспортних агентств

Секція К

Операції з нерухомість, здавання під найм та послуги юридичним особам

Операції з нерухомістю

70

Організація операцій з власною нерухомістю

70.1

Підготовка до продажу або здавання під найм нерухомості. Купівля та продаж власної нерухомості

Здавання під найм власної нерухомості

70.2

Здавання під найм нерухомого майна

Операції з нерухомістю за дорученням третіх осіб

70.3

Діяльність агентств нерухомості. Управління нерухомістю

Технічне обслуговування та ремонт офісної та комп’ютерної техніки

72.5

Технічне обслуговування та ремонт офісної та комп’ютерної техніки

Послуги, надані переважно юридичним особам

74

Діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку та консультації з питань управління

74.1

Діяльність у сфері права, у сфері бухгалтерського обліку. Дослідження ринку та вивчення суспільної думки. Консультації з питань комерційної діяльності та управління. Керівництво підприємствами

Реклама

74.4

Реклама

Підбір та забезпечення персоналом

74.5

Підбір та забезпечення персоналом

Слідча діяльність та забезпечення безпеки

74.6

Слідча діяльність та забезпечення безпеки