Облік діяльності організацій по експлуатації іригаційних і меліоративних систем

Таблиця 1

Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку операцій з необоротними активами

№ з/п

Зміст операцій

Кореспонденція рахунків бух. обліку

Дт

Кт

1

Придбання необоротних активів за рахунок коштів спеціального фонду

1.1

При попередній оплаті за необоротні активи

101-122

364

1.2

Якщо оплата була проведена після отримання активів

101-122

675

1.3

Облік за вартістю придбання в залежності від джерела фінансування видатків (без ПДВ)

- при оплаті коштами загального фонду

801,802

401

- при оплаті коштами спеціального фонду

811-813

401

1.4

Сума ПДВ:

- при оплаті коштами загального фонду

801,802

401

- при оплаті коштами спеціального фонду:

ПДВ не включено до податкового кредиту

811-813

364, 675

ПДВ включено до податкового кредиту (установа зареєстрована як платник ПДВ, має право на податковий кредит)

641

364, 675

2

Безоплатне отримання (крім централізованого постачання та внутрішнього переміщення в межах головних розпорядників бюджетних коштів)

- на суму справедливої (залишкової) вартості

101-122

364

- на суму залишкової вартості

812

401

- на суму нарахованого зносу

812

131-133

3

Безоплатні надходження у вигляді централізованого постачання та внутрішнього переміщення в межах головних розпорядників бюджетних коштів

- за залишковою вартістю

101-122

401

- за сумою нарахованого зносу

101-122

131-133

4

Отримання необоротних активів установою-замовником придбаних за операціями з централізованого постачання , які проводяться за рахунок власних надходжень спеціального фонду кошторису, коли установа-закупник є бюджетною установою

104-122

811,812

684

401

5

Надання організацією в оренду нерухомого об’єкту

5.1

Нарахування орендарем орендної плати і експлуатаційних витрат

364

711

5.2

Сума ПДВ (якщо організація – платник ПДВ)

811

641

5.2

Нарахування податку на землю в частині орендованого майна

811

641

5.2

Поступлення коштів від орендаря на рахунок орендодавця

313, 323

364

5.3

Перерахування податку на землю, ПДВ

641

313, 323

5.4

Отримані рахунки від підприємств-постачальників комунальних послуг

811

675

6

Нарахування орендарем комунальних послуг

811

675

7

Оплачені комунальні послуги в частині орендованого майна, орендна плата

675

313, 323

8

Установа орендує приміщення у іншої бюджетної установи (майно обліковується на позабалансовому рахунку 01)

9

Нарахування орендної плати орендарем

9.1

Нарахована орендна плата за орендоване майно для виконання основних функцій бюджетної установи

801,802

675

9.2

Нарахована орендна плата за орендоване майно для виконання робіт (надання послуг), що не належать до основних функцій бюджетної установи

811, 812, 821-825

675

9.3

Сума ПДВ згідно з податковими накладними:

- організація – платник ПДВ;

- організація – не платник ПДВ

641

811,812,821-825

675

675

10

Перераховано орендну плату орендодавцю

675

311, 321

11

Збільшення вартості в результаті дооцінки та індексації необоротних активів:

- на суму збільшення залишкової вартості;

- на суму збільшення зносу

101-122

101-122

401

131-133

12

Реалізація необоротних активів (крім будинків та споруд)

12.1

Списання суми нарахованого зносу

131-133

101-122

12.2

Списання залишкової вартості реалізованих активів

401

101-122

12.3

На суму коштів від реалізації НА

313,323

364-675

- вартість реалізації без ПДВ;

- сума нарахованого ПДВ (установа – платник ПДВ)

364, 675

364, 675

711

641

13

Реалізація будинків та споруд

13.1

Сума отриманих коштів підлягає перерахуванню в бюджет

364,675

642

13.2

Списання суми нарахованого зносу

131

103

13.3

Списання залишкової вартості реалізованих активів

401

103

14

У разі уцінки необоротних активів при реалізації проводиться додатковий запис

401

131-133

101-122

101-122

15

Оприбуткування вартості матеріалів, отриманих від демонтажу:

- вартість одержаних ТМЦ підлягає перерахунку в бюджет

231,234

642

- одержані суми залишаються в розпорядженні організації

234, 235, 238, 239, 231, 234

711

16

Нарахування зносу в останній робочий день грудня

401

131-133

Таблиця 2

Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку запасів

№ з/п

Зміст операцій

Кореспонденція рахунків бух. обліку

Дт

Кт

Виробничі запаси, матеріали і продукти харчування

1

Отримано виробничі запаси від постачальника:

- на умовах попередньої оплати рахунку;

201-205, 231-239

361,362,364

- на умовах оплати після оприбуткування поставки

201-205, 231-239

675

2

Відображена сума ПДВ:

- придбання здійснено за рахунок коштів загального фонду

801,802

361, 362, 364, 675

- придбання здійснено за рахунок коштів спеціального фонду і сума ПДВ включена до податково кредиту (організація зареєстрована як платник ПДВ і має право на податковий кредит)

641

361, 362, 364, 675

- придбання здійснено за рахунок коштів спеціального фонду і сума ПДВ не включена до податково кредиту

811-813

361, 362, 364, 675

3

Списання використаних виробничих запасів, матеріалів і продуктів харчування на підставі підтверджувальних документів

801, 802, 811-813

201-205, 231-236, 238, 239

4

Реалізація зайвих матеріалів, придбаних за рахунок загального фонду:

364, 675

711

- отримані від реалізації кошти

313, 323

364, 675

5

Реалізація зайвих матеріалів, придбаних за рахунок спеціального фонду:

364, 675

711

- отримані від реалізації кошти (з ПДВ)

313, 323

364, 675

- сума ПДВ в складі реалізації

364, 675

641

Малоцінні та швидкозношувані предмети

1

Придбання МШП за вартістю без ПДВ:

- на умовах попередньої оплати рахунку постачальника

221, 222

361,362,364

- на умовах оплати після оприбуткування

221, 222

675

- збільшення фонду в МШП на вартість оприбуткування

801, 802, 811-813

411

2

Видача МШП зі складу в експлуатацію

- вартістю до 10 грн. включно за одиницю (комплект)

411

221\1

- вартістю понад 10 грн. за одиницю (комплект)

221\2

221\1

3

Списання МШП, які стали непридатними для експлуатації

411

221

Оприбуткування матеріалів, отриманих від ліквідації МШП, які залишаються в організації:

231, 234, 235, 238, 239

711

4

Оприбуткування матеріалів, отриманих від розбору та ліквідації МШП, які підлягають відповідно до чинного законодавства перерахуванню в дохід бюджету

231, 234

642

5

Реалізація зайвих МШП:

364, 675

711

- зменшення фонду в МШП

411

221

- отримані від реалізації кошти

313, 323

364, 675

Готова продукція

1

Видача зі складу матеріалів та спеціального обладнання на виробництво продукції і виконання науково-дослідних робіт за договорами

821-823

201, 203, 231, 234,

235, 238, 239

2

Нарахування заробітної плати задіяним на виробництві працівникам

821-823

661

3

Оплата прямих видатків при виробництві продукції і при виконанні науково-дослідних і конструкторських робіт за договорами

821-823

301, 313, 323, 362, 635

4

Оприбуткування готової продукції виробничих майстерень та підсобних сільських господарств

241, 251

821, 822

5

Передача готової продукції підсобних господарств для потреб установи

232, 239

251

6

Списання собівартості реалізованих готових виробів і продукції підсобних господарств

721, 722

241, 251

7

Надходження коштів від реалізації готової продукції

313, 323

241, 251, 364, 721, 722, 741

Таблиця 3

Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку розрахунків організації

№ з/п

Зміст операцій

Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку

Дт рахунку

Кт

рахунку

Операції з використанням національної готівки

1

Одержана готівка від банку на господарські потреби, на відрядження, на виплату заробітної плати

301

311, 313-319, 321, 323-326

2

Повернені підзвітною особою невикористані суми

301

362

3

Компенсована винуватою особою недостача

301

363

4

Надходження в касу оплати за телефонні переговори, які, відповідно до чинного законодавства відносяться на відшкодування касових видатків

301

364, 801, 802, 811, 813

5

Надходження сум на поточний, спеціальний реєстраційний рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги з каси установи

313, 323

301

6

Зарахування плати за телефонні переговори та інших коштів, які відповідно до чинного законодавства належать на відшкодування касових видатків

311, 321, 313, 323

301, 364

7

Видача коштів підзвітній особі

362

301

8

Видача заробітної плати

661

301

Повернуто невикористані кошти на рахунок у банк

311, 313-319, 321, 323, 326

301

Облік операцій на рахунках в банку

1

Отримання асигнувань головним розпорядником коштів і розпорядником коштів ІІ рівня із загального фонду для подальшого перерозподілу підвідомчим установам

312, 322

701, 702

2

Перераховано головним розпорядником кошти розпоряднику нижчого рівня

701, 702, 713

312, 322, 311, 316, 321, 326

3

Отримання асигнувань із загального фонду:

- організаціями та установами, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету;

311, 321

701

- організаціями та установами, які утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету;

311, 321

702

4

Перерахування до бюджету сум податків, сум від реалізації надлишкових матеріальних цінностей, інших обов’язкових перерахувань

641, 642

311, 313, 321, 323

5

Перерахування сум внесків за розрахунками з органами соціального страхування та Пенсійним фондом

651, 652, 653

311, 313, 314, 316, 321, 323, 324, 326

6

Надходження на поточний та реєстраційний рахунок спонсорської допомоги, благодійних внесків:

314, 324

712

- витрачання внесків

364, 675

314, 324

- списання видатків

812

364, 675

7

Надходження на поточний, реєстраційний рахунок спеціальних коштів від реалізації виробів, продукції

313, 323

241, 251, 364, 721, 722

8

Надходження депозитних сум на поточний, реєстраційний рахунок

315, 325

672

9

Надходження на поточний, реєстраційний рахунок сум в погашення нестач

311, 321

363

Облік інших коштів

1

Придбання поштових марок, талонів на бензин, харчування тощо.

Водночас проводиться запис на позабалансовий рахунок 08

331

311, 313, 321,

323, 364, 675

2

Видання в підзвіт талонів на бензин, бланків трудових книжок та вкладишів до них

362

331

3

Використання бланків суворої звітності.

Водночас списується з позабалансового рахунку 08

801, 802, 811

331, 362

Облік розрахунків з різними дебіторами та кредиторами

1

Перерахування сум постачальникам згідно з наданими розрахунками за матеріальні цінності, надані транспортні послуги:

- у порядку планових платежів

361

311, 313, 314, 321,

316-319,

323, 324, 326

- шляхом попередньої оплати

364

- після надходження матеріальних цінностей

675

2

Перерахування оплати за електричну енергію, комунальні послуги

675

311, 313, 314, 316, 321, 323, 324, 326

3

Розрахунки з підзвітною особою:

3.1

Затвердження авансового звіту про витрачені підзвітні суми

221, 231-236, 238, 239, 801, 802, 811-813, 823

362

3.2

Повернення підзвітною особою залишку невитрачених коштів

301

362

3.3

Утримання із заробітної плати не використаної суми авансу (за згодою підзвітної особи - працівника)

661

362

4

Списання сум дебіторської заборгованості після закінчення терміну позовної давності

431, 432

363, 364

5

Списання сум кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув

364, 675

431, 432

Таблиця 4

Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку власного капіталу

№ з/п

Зміст операцій

Кореспонденція рахунків бух. обліку

Дт

Кт

Облік фондів

1

Прийняття в експлуатацію необоротних активів

101-122

401

2

Безоплатне отримання необоротних активів (без суми нарахованого зносу) в межах головних розпорядників

101-122

401

3

Списання необоротних активів, що стали непридатними

401, 131-133

103-122

4

Безоплатна передача необоротних активів в межах головних розпорядників

401, 131-133

101-122

5

Прийняття, безоплатне отримання малоцінних та швидкозношуваних предметів

221

411

6

Списання, безоплатна передача малоцінних та швидкозношуваних предметів в межах головних розпорядників

411

221

Облік результатів виконання бюджетів

1

Списуються отримані за поточний рік асигнування із загального фонду бюджету

701, 702

431

2

Списуються отримані за поточний рік доходи спеціального фонду бюджету

- доходи за спеціальними коштами (орендна плата, плата за проведення заходів та надання інших послуг), які, згідно з кошторисом, відносять на поточний бюджетний рік

711

432

- доходи за спеціальними коштами, що віднесені до наступного бюджетного року й не розмежовані в поточному бюджетному році (плата за навчання, перерахована за весь термін навчання тощо)

711

716

- доходи за спеціальними коштами, отриманими минулого бюджетного року,, але використаними в поточному році, якщо організацією застосовувався субрахунок 716 “Доходи за витратами майбутніх періодів”

716

432

- доходи за іншими джерелами надходжень

712

432

- доходи за утримання дітей в дошкільних закладах

714

432

- доходи за іншими надходженнями

713

432

- доходи спеціального фонду кошторису, спрямовані на покриття видатків загального фонду кошторису

715

432

- доходи від здійснення діяльності виробничих (навчальних) майстерень, підсобних господарств, за договорами з науково-дослідних робіт тощо

721, 722, 723

432

3

Відшкодування сум податкового кредиту, накопиченого протягом поточного бюджетного року на субрахунку 741 “Інші доходи бюджетних установ”

741

811

4

Списання видатків поточного року, проведених за рахунок доходів загального фонду

431

801, 802

5

Списання видатків поточного року, проведених за рахунок доходів спеціального фонду бюджету:

- видатки за спеціальними коштами (проведені за рахунок орендної плати, квартирної плати, плати за проведені заходи тощо). При застосуванні в обліку кореспонденції п.3 сума плати без ПДВ

432

811

- витрати підсобних майстерень, підсобних господарств за закінченими і зданими за актами роботами

432

821, 822-825

- видатки за іншими власними надходженнями, (проведені за рахунок одержаної батьківської плати за утримання дітей в дошкільних закладах, за харчування дітей тощо)

432

812

- видатки за сумами за дорученнями

432

812

- видатки, проведені за рахунок інших надходжень спеціального фонду

432

813

Облік результатів переоцінки

1

Проведено переоцінку виробничих запасів, матеріалів і продуктів харчування:

101-118, 121-122

441, 442

- дооцінка

201-218, 231-236, 238, 239

441

- уцінка

441

201-218, 231-236, 238, 239

2

Списується вартість переоцінених запасів та матеріалів

- уцінка

431, 432

441

- дооцінка

441

431, 432

3

Списуються нараховані курсові різниці:

- додатній результат

442

431, 432

- від’ємний результат

431, 432

442

Таблиця 5

Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку довгострокових зобов’язань

№ з\п

Зміст операцій

Кореспонденція рахунків бух. обліку

Дт рахунку

Кт

рахунку

Облік довгострокових позик

1

Отримання довгострокового кредиту в банку

319

501

2

Відстрочення терміну погашення довгострокового кредиту банку

501

502

3

Перерахування з поточного рахунку на погашення заборгованості з довгострокового кредиту

501,502

319

4

Відображення поточної заборгованості з довгострокового кредиту

611

501

5

Отримано позику з бюджету, фінансової організації

318, 319

503

Облік довгострокових векселів

1

Видано вексель в рахунок отриманих товарів, послуг

675

511

2

Погашено вексель

511

311-319, 321-328

Таблиця 6

Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку поточних зобов’язань

№ з/п

Зміст операцій

Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку

Дт рахунку

Кт рахунку

Облік розрахунків по заробітній платі

1

Нарахована заробітна плата (незалежно, чи перебувають працівники в штаті установи чи ні):

- за рахунок коштів загального фонду

801, 802

661

- за рахунок коштів спеціального фонду

811, 812, 813

661

- допомога по тимчасовій непрацездатності за перші п’ять днів

801, 802, 811-813

661

- допомога по непрацездатності з шостого дня непрацездатності

652

661

2

Утримання із заробітної плати:

- прибуткового податку

661

641

- відрахувань по обов’язковому соціальному страхуванню

661

651-654

- профспілкових внесків, аліментів, за дорученнями працівників, за продані в кредит товари тощо

661

663, 664, 665, 666, 667, 668

3

Виплата заробітної плати, матеріальної допомоги, лікарняних з каси

661

301

4

Перерахування сум з поточних, реєстраційних, спеціальних реєстраційних рахунків за дорученням працівників: утримань із заробітної плати за товари, продані в кредит; в установи банків на вклади; за договорами добровільного страхування; профспілковим організаціям членських профспілкових внесків та ін.

663, 664, 665, 666, 667, 668

311, 313, 321, 323

5

Депонована заробітна плата

661

671

6

Видача депонованої заробітної плати:

671

301

7

Нарахування внесків на заробітну плату:

- до пенсійного фонду

801, 802, 811-813

651

- внесків на державне соціальне страхування

801, 802, 811-813

652

- внесків на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття

801, 802, 811-813

653

Облік внутрішніх розрахунків

1

Надійшли кошти за загальним фондом на видатки організації:

-у головних розпорядників коштів

311, 321

701, 702

-у розпорядників ІІ ступеня

311, 321

701, 702

-у розпорядника коштів ІІІ ступеня

311, 321

701, 702

2

Надійшли кошти за загальним фондом для переказу підвідомчим установам:

-у головних розпорядників коштів

312, 322

701, 702

-у розпорядників ІІ ступеня

312, 322

701, 702

-у розпорядника коштів ІІІ ступеня

-

-

3

Переказані кошти вищими розпорядниками коштів нижчим розпорядникам коштів:

-у головних розпорядників коштів

701, 702

312, 322

-у розпорядників ІІ ступеня

701, 702

312, 322

-у розпорядника коштів ІІІ ступеня

-

-

4

Відкликані кошти за загальним фондом:

-у головних розпорядників коштів

701, 702

311, 312, 321, 322

-у розпорядників ІІ ступеня

701, 702

311, 321

-у розпорядника коштів ІІІ ступеня

701, 702

311, 321

5

Зараховані на поточні рахунки суми відкликаних коштів:

-у головних розпорядників коштів

312, 322

701, 702

-у розпорядників ІІ ступеня

312, 322

701, 702

-у розпорядника коштів ІІІ ступеня

-

-

Списання кредиторської заборгованості

1

Списання за коштами загального фонду бюджету кредиторської заборгованості, строк давності якої минув

364, 675

431

2

Списання за коштами спеціального фонду бюджету кредиторської заборгованості, строк давності якої минув

364, 675

432

Таблиця 7

Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку результатів інвентаризації

№ з/п

Зміст операцій

Кореспонденція рахунків бух. обліку

Дт рахунку

Кт рахунку

1

Оприбуткування лишків необоротних активів, виявлених під час інвентаризації

103-122

811

711

401

2

При інвентаризації встановлена недостача і віднесена за рахунок винних осіб:

363

711

- списання необоротних активів

401, 131-133

104-122

- суми, які підлягають стягненню з винних осіб і зарахуванню в дохід бюджету

363

642

3

Списання недостач необоротних активів, встановлених при інвентаризації, віднесених за рахунок установи

401, 131-133

104-122

4

Оприбуткування лишків матеріалів і продуктів харчування, виявлених під час інвентаризації

231-236, 238-239

711

5

Списання збитків матеріалів у межах установлених норм, а також недостач і втрат від псування матеріальних цінностей, віднесених за рахунок установи, придбаних у поточному році

801, 802, 811-813

201, 202, 204, 231-236, 238-239

6

Списання збитків матеріалів у межах установлених норм, а також недостач і втрат від псування матеріальних цінностей, віднесених за рахунок установи, придбаних у минулих роках

431, 432

201, 202, 204, 231-236, 238-239

7

Списання недостач і втрат матеріалів та продуктів харчування, віднесених за рахунок винних осіб (крім м’яса, молока, м’ясних та молочних продуктів), придбаних у поточному році

801, 802, 811-813

231-236, 238-239

8

Списання недостач і втрат матеріалів та продуктів харчування, віднесених за рахунок винних осіб (крім м’яса, молока, м’ясних та молочних продуктів), придбаних у минулих роках

431, 432

231-236, 238-239

9

Оприбуткування лишків МШП, виявлених при інвентаризації:

- на складі

221\1

811

711

411

- в експлуатації

221\1

811

711

411

10

Списання виявлених при інвентаризації недостач МШП, прийнятих за рахунок установи

411

221

11

Списання виявлених при інвентаризації недостач МШП, віднесених за рахунок винних осіб

411

221

Водночас проводиться другий запис

363

711

Коли в недостачах винні особи не встановлені, суми недостач відносяться на позабалансовий рахунок 05 до встановлення винних осіб

12

Оприбуткування лишків обладнання і будівельних матеріалів, виявлених при інвентаризації

202, 204

711