Таблиця 1

Типові операції з обліку технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

ТО-1 і ТО-2

1

Відображено вартість виданих зі складу запасів та МШП

233

201, 203, 207, 22

2

Списуються фактичні витрати по виконаному технічному обслуговуванню

231, 91, 92, 93

233

Проведення капітального ремонту підрядним способом

1

Оплачено рахунок підрядника

371

311

2

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

644

3

Відображено суму витрат на ремонт

15

685

4

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ

644

685

5

Проведено взаємозалік

685

371

6

Включено витрати по капітальному ремонту до вартості транспортного засобу

105

15

Проведення капітального ремонту підрядним способом

1

Відображено вартість виробничих запасів та МШП, витрачених на проведення ремонту

15

20, 22

2

Нараховано заробітну плату робітникам, зайнятим виконанням ремонту

15

661

3

Проведено відрахування на соціальні заходи

15

65

4

Відображено суму зносу (амортизації) обладнання, що використовувалось для здійснення ремонтних робіт

15

131

5

Включено витрати по капремонту до вартості автомобіля

105

15

Таблиця 2

Типові операції з обліку паливо-мастильних матеріалів

п/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

1

Списано суму фактично використаного бензину на витрати виробництва, обігу тощо

23, 91,

92, 93

203

2

Оприбутковане одержане від постачальників паливо з виділенням сум ПДВ

203

641

631

631

3

Списано вартість палива, витраченого при експлуатації транспортного засобу в межах затверджених норм

23, 92

203

4

Віднесено перевитрати палива за рахунок винних осіб:

- в облікових цінах

  • на різницю між обліковим цінами і вартістю погашення недостачі
  • на суму ПДВ

947

375

375

375

203

947

83

64

5

Відшкодовано недостачу

30, 31, 66

83

6

Оприбутковано лишки палива

203

441

7

Оприбутковано паливо, що оплачено з підзвітних сум

203

372

8

Заправлено автомобілі на сторонніх АЗС за готівковий рахунок

203

644

644

372

9

Заправлено автомобілі паливом на АЗС свого підприємства

203

203