Типові операції з обліку витрат на виробництво і реалізацію комунальних послуг (виконаних робіт)

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

1

Передані сировина (покупна вода, теплова енергія), основні і допоміжні матеріали у виробництво

23

201

2

Нарахована заробітна плата працівникам основного та допоміжних виробництв

23

661

3

Нараховані відрахування на соціальні заходи виробничим працівникам

23

65

4

Нарахована пряма амортизація основних засобів виробничого призначення

23

131

5

Віднесені на виробництво витрати по газу, електроенергії

23

631

6

Витрати допоміжних цехів, розподілені на основне виробництво

23

Субрахунки рах. 23

7

Відображено змінні загальновиробничі витрати

911

20, 661,65..

8

Відображені постійні загальновиробничі витрати

912

20, 661, 65…

9

Списані змінні загальновиробничі витрати на собівартість комунальних послуг

23

911

10

Розподілені постійні загальновиробничі витрати на собівартість послуг, виконаних робіт (виготовленої продукції)

23

912

11

Списані витрати на реалізованих послуг і виконаних робіт

903

23

12

Списані нерозподілені загальновиробничі витрати

903

912