Типова кореспонденція рахунків з обліку доходів по житлових субсидіях і пільгах громадянам з оплати послуг та дотаціях з бюджету

№ з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

Відображення субсидій і пільг громадянам з бюджету

1

Відображена дебіторська заборгованість населення за реалізовані комунальні послуги за звітний період по тарифах, включаючи

- суми субсидій і пільг громадянам

361

645, 646

703

361

2

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ на суму:

  • до сплати населенням:

по першій події

по касовому способу

  • по заборгованості бюджету по житлових субсидіях і пільгах громадянам (касовий метод)

703

703

703

641

643

643

3

Надійшли грошові кошти з бюджету як цільове фінансування по субсидіях і пільгах громадянам

311

48

4

Відображено погашення заборгованості бюджету по субсидіях і пільгах громадянам

48

645, 646

5

Нараховані податкові зобов’язання з ПДВ

643

641

6

Ряд підприємств застосовують альтернативний спосіб відображення, зокрема:

6.1

Відображена дебіторська заборгованість населення за реалізовані комунальні послуги за звітний період по тарифах в частині:

- сплати населенням

- заборгованості бюджету по субсидіях і пільгах громадянам

361 361

703

703 (718)

6.2

Одночасно відображено податкові зобов’язання з ПДВ :

  • до сплати населенням по першій події
  • по касовому способу
  • по заборгованості бюджету по житлових субсидіях і пільгах громадянам

703

703

718

641

643

643

6.3

Відображена дебіторська заборгованість бюджету перед підприємством на суму нарахованих житлових субсидій і пільг громадянам по сплаті комунальних послуг

645, 646

361

6.4

Надійшли грошові кошти з бюджету як цільове фінансування по субсидіях і пільгах громадянам

311

48

6.5

Відображено погашення заборгованості бюджету по субсидіях і пільгах громадянам

48

645, 646

6.6

Нараховані податкові зобов’язання з ПДВ

643

641

7

Списано (помісячно) собівартість реалізованих послуг

903

23

8

Відображення собівартості послуг на фінансовий результат

791

903

9

Списано (помісячно) доходи від реалізації комунальних послуг населенню на фінансові результати (включаючи доходи від цільового фінансування субсидій і пільг з бюджету

703 (718)

791

Відображення дотації з бюджету

10

Відображено нарахування суми дотації з бюджету згідно розрахунку як відшкодування понесених підприємством витрат (збитків) без ПДВ

647

48

11

Отримані грошові кошти по бюджетній дотації

311

647

12

Визнаний і нарахований дохід (або покриті збитки минулих періодів) від цільового фінансування

48

718(44)

13

Списаний на фінансові результати дохід від отриманої дотації

718

791

Відображення адресної допомоги малозабезпеченим верствам населення на списання заборгованості населення за комунальні послуги

14

Отримано кошти адресної допомоги з бюджету малозабезпеченим верствам населення на покриття заборгованості за комунальні послуги.

311

647

15

На підставі зведеного реєстру боржників, складеного управлінням соціального захисту населення за поданими актами обстеження постійно діючої комісії списується дебіторська заборгованість громадянам за спожиті послуги

647

361

16

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ по касовому способу

643

641