Типова кореспонденція з обліку цільового фінансування капітальних інвестицій з бюджету житлово-комунальних підприємств

з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

1

Надходження з бюджету цільового фінансування капітальних вкладень

311

48

2

Використання коштів на будівництво, реконструкцію

151

311

3

Введення в експлуатацію будівлі котельні за актом

103

151

4

Віднесення суми цільового фінансування на доходи майбутніх періодів одночасно з введенням в експлуатацію

48

69

4.1

Відображення суми цільового фінансування в іншому вкладеному капіталі

48

422

5

Нарахування амортизації будівлі котельні

91

131

6

Визнання доходу від цільового фінансування одночасно з нарахуванням амортизації

69

745

6.1

Визнання доходу від цільового фінансування одночасно з нарахуванням амортизації

422

745