Таблиця 1

Бухгалтерський облік основних господарських операцій перукарні

з/п

Зміст операції

Д-т

К-т

1

Віднесені на витрати виробництва матеріали, що використовуються у виробництві, відповідно до затверджених норм (лак для волосся, шампунь, фарба для волосся, фольга, пінка для укладання і т.д.)

23

201

2

Проведене списання у виробництво МШП (халати, серветки, пеньюари та ін.) терміном служби не більше одного року

23

22

3

Нарахована основна заробітна плата працівникам, які безпосередньо надають побутові послуги

23

661

4

Відображена сума нарахувань на основну заробітну плату працівників, які безпосередньо надають побутові послуги:

- збір на обов’язкове державне пенсійне страхування (31,8%)

- внесок на страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання (0,95 %)

- внесок на страхування на випадок безробіття (1,3 %)

- внесок на страхування у зв’язку з тимчасовою працездатністю (2,9 %)

23

23

23

23

651

656

653

652

5

Відображений знос у сумі нарахованої амортизації

23

131

6

Відображений знос у сумі амортизації, нарахованій у першому місяці використання в розмірі 50 % вартості, що амортизується (необоротних активів терміном служби більше 1 року )

23

132

7

Відображена собівартість реалізованих послуг

903

23

8

Віднесена на загальновиробничі витрати плата за: оренду, послуги зв’язку, комунальні послуги

91

685

9

Відображені адміністративні витрати

92

685

10

Відображена заробітна плата адміністративного персоналу

92

661

11

Відображена сума нарахувань на заробітну плату

92

65

12

Відображені витрати на рекламу

93

631

13

Відображений дохід від реалізації перукарських послуг

301

703

14

Відображена сума податкових зобов’язань з ПДВ від вартості реалізованих перукарських послуг

703

641

15

Віднесені на фінансовий результат :

- дохід від реалізованих послуг

703

79

- собівартість реалізованих послуг

79

903

- адміністративні витрати

79

92

- витрати на збут

79

93

Таблиця 2

Бухгалтерський облік основних господарських операцій майстерні

п/п

Зміст операції

Д-т

К-т

1

Підприємство побутового обслуговування перерахувало попередню оплату постачальнику за агрегат для виконання послуг замовника

371

311

2

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ

641

644

3

Оприбутковано агрегат

207

631

4

Списано раніше нараховану суму податкового кредиту

644

631

5

Відображено залік заборгованості

631

371

6

Відображено отримання коштів від замовника за виконані послуги з ремонту побутової техніки

301

703

7

Відображено суму ПДВ

703

641

8

Відображено вартість матеріалів, використаних для проведення ремонту побутової техніки

23

207

9

Відображено нарахування заробітної плати і відрахувань на соціальні заходи:

а) працівникам, зайнятим наданням послуг;

23

661, 65

б) працівникам адміністративно-управлінського апарату

92

661, 65

10

Списано фактичну собівартість наданих послуг

903

23

11

Списано на фінансовий результат суму адміністративних витрат

791

92

12

Відображено фінансовий результат:

а) списано на фінансовий результат собівартість реалізованих послуг;

791

903

б) списано на фінансовий результат прибуток від надання послуг

703

791