Кореспонденція рахунків з обліку витрат суб’єкта туристичної діяльності

№ пп

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Податковий облік

Дт

Кт

ВД

ВВ

А

Виробничі витрати

1

Перераховано грошові кошти за бланки путівок (ваучерів) Нарахована сума податкового кредиту з ПДВ.

371

641

311

644

600

100

-

-

500

-

2

Оприбутковані бланки путівок (ваучерів).

Відображено розрахунки з податкового кредиту

201

644

631

631

500

100

-

-

-

-

3

Зараховано раніше перерахований аванс у виконання зобов’язань продавцем по проданим бланкам (ваучерам) путівок

631

371

600

4

Перераховані грошові кошти готелю за проживання і бронювання місць.

Нарахована сума податкового кредиту з ПДВ

371

641

311

644

3600

600

-

-

3000

-

5

Підписані акти виконаних робіт за часткові використання номерного фонду готелю. Відображені розрахунки з податкового кредиту по ПДВ

23

644

631

631

2400

400

-

-

-

-

6

Частково зараховано раніше перерахований аванс у виконання зобов’язань постачальника по наданим послугам

631

371

2800

7

Перераховані кошти ресторану за харчування туристів Нараховані суми податкового кредиту з ПДВ

371

641

311

644

1800

300

-

-

1500

-

8

Надані послуги з харчування туристів (часткові), що завірено підписами Відображені розрахунки з податкового кредиту з ПДВ відповідного акта

23

644

631

631

1000

200

-

-

-

-

9

Частково зараховано раніше перерахований аванс у виконання зобов’язань постачальника по наданим послугам

631

371

1200

10

Надані транспортні послуги туристам

Відображено в обліку податковий кредит з ПДВ

23

641

631

631

3500

700

-

-

3500

-

11

Перераховані кошти автотранспортному підприємству

631

311

4200

-

-

12

Списана на витрати вартість екскурсійного обслуговування Включено до складу податкового кредиту суму з ПДВ

23

644

631

631

750

150

-

-

750

-

13

Здійснена оплата за екскурсійне обслуговування

631

311

900

14

Списана на витрати вартість використаних путівок

23

201

300

-

-

15

Нарахована зарплата

- менеджерам операційного відділу

- керівнику операційного відділу

23

91

661

661

7250

900

-

-

7250

900

16

Нараховані внески в фонди соціального призначення:

- в Пенсійний фонд

- в фонд соціального страхування в зв’язку з тимчасовою непрацездатністю

- в фонд соціального страхування на випадок безробіття

- в фонд соціального страхування від нещасних випадків

23

91

23

91

23

91

23

91

651

651

652

652

653

653

654

654

2320 290

210

26

152

19

61

8

-

-

-

-

-

-

-

-

2320

290

210

26

152

19

61

8

Б

Адміністративні витрати

17

Прийняті до сплати рахунки за ліцензування (сертифікацію туристичної діяльності)

92

685

950

-

950

18

Списані витрати на обслуговування службового автомобіля (паливо, запчастини)

92

20

320

-

320

19

Списані витрати на службові відрядження апарату управління та адміністративного персоналу

92

372

680

-

680

20

Нарахована зарплата персоналу апарату управління та іншого адміністративного персоналу

92

661

1500

-

1500

21

Нараховані внески в фонди соціального призначення:

-в Пенсійний фонд

-в фонд соціального страхування в зв’язку з тимчасовою втратою працездатності

- в фонд соціального страхування на випадок безробіття

-в фонд страхування від нещасних випадків

92

92

92

92

651

652

653

654

480

44

31

13

-

-

-

-

480

44

31

13

22

Списані витрати на розрахунково-касове обслуговування

92

685

70

-

70

23

Списані витрати на зв’язок (поштові, телеграфні, телефонні, факс тощо)

92

685

120

-

120

24

Списана вартість робіт консультаційного та інформаційного характеру, пов’язаних з забезпеченням надання туристичних послуг, послуг аудиторських перевірок тощо

92

685

450

-

450

25

Нарахована амортизація службового автомобіля

92

13

112

-

112

В

Витрати на збут

26

Списані витрати на виготовлення рекламних проспектів

93

685

1950

-

1950

27

Списані витрати на розміщення реклами в періодичних виданнях

93

685

1200

-

1200

28

Списані витрати на виготовлення і показ телевізійного рекламного фільму

93

685

1700

-

1700

29

Нарахована зарплата працівникам відділів реклами та збуту

93

661

1300

-

1300

30

Нараховані внески в фонди соціального призначення:

-в Пенсійний фонд

-в фонд соціального страхування в зв’язку з тимчасовою втратою працездатності

- в фонд соціального страхування на випадок безробіття

-в фонд страхування від нещасних випадків

93

93

93

93

651

652

653

654

416

38

27

11

-

-

-

-

416

38

27

11

31

Оплата участі туристичного підприємства у виставках і ярмарках (без ПДВ)

685

311

2800

-

2800

32

Списані витрати пов’язанні з участю у виставках

93

685

2800

-

-

33

Списані витрати на відрядження працівників відділів реклами та збуту

93

372

650

-

650

Г

Інші витрати операційної діяльності:

34

Списані сумнівні борги по дебіторський заборгованості

944

377

180

-

180

35

Відображено дохід від реалізації іноземної валюти

311

711

3100

3100

36

Списана собівартість реалізованої іноземної валюти

942

312

3000

-

3000

Д

Визначення собівартості реалізованих туристичних послуг

37

Розподілені по видам турів та списані загальновиробничі витрати

23

91

1243

-

-

38

Визначені та списані на собівартість реалізації:

- Виробничі витрати

- Адміністративні витрати

- Витрати на збут

- Інші операційні витрати

903

903

903

903

903

23

92

93

944

942

19186 4770 10092 180 3000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

39

Відображено фінансовий результат від реалізації туристичних послуг

703

791

791

903

40000 37228

40

Відображено фінансовий результат від реалізації іноземної валюти

711

793

793

942

3100 3000