Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку типових операцій торговельної діяльності

№ з\п

Зміст операцій

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

ПРИДБАННЯ ТОВАРІВ

1. Отримання товарів від українських постачальників з наступною оплатою

1

Оприбутковано за купівельними цінами на складі торговельного підприємства:

- товари

281

631

- тара

284

631

2

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ за наявності податкової накладної (для підприємств, зареєстрованих платниками ПДВ)

641

631

3

Проведено розрахунки з постачальниками за безготівковим розрахунком

631

311

2. Отримання товарів від українських постачальників з попередньою оплатою

а) при використанні рахунка 371 “Розрахунки за виданими авансами” для обліку попередньої оплати

4

Перераховано з поточного рахунка попередню оплату постачальникам

371

311

5

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ за наявності податкової накладної

641

644

6

Оприбутковано за купівельними цінами на складі підприємства роздрібної торгівлі:

- товари

281

631

- тара

284

631

7

Відображено суму ПДВ, що облікована в податковому кредиті за датою оплати

644

631

8

Зараховано раніше перерахований аванс

631

371

б) без застосування рахунка 371 “Розрахунки за виданими авансами”

9

Перераховано з поточного рахунку попередню оплату постачальникам

631

311

10

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ за наявності податкової накладної

641

644

11

Оприбутковано товари і тару

281, 284

631

12

Відображено суму ПДВ

644

631

3. Придбання товарів за готівковий розрахунок

13

Видано із каси готівку підзвіт на придбання товарів (сума платежу готівкою одного підприємства іншому підприємству (фізичній особі – суб’єкту підприємницької діяльності) не повинна перевищувати 10 тис.грн. протягом одного операційного дня)

372

301

14

Оприбутковано за купівельними цінами на складі підприємства роздрібної торгівлі:

- товари

281

372

- тара

284

372

15

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ за наявності податкової накладної (якщо вартість придбання до 20 грн., право на податковий кредит виникає без податкової накладної)

641

372

4. Придбання товарів за імпортом

16

Оприбутковано товари за фактурною вартістю на складі підприємства роздрібної торгівлі

281

632

17

Відображено мито

281

377

18

Відображено митні збори

281

377

19

Відображено акцизний збір за підакцизними товарами

281

377

20

Відображено ПДВ, сплата якого проведена у момент митного оформлення товарів

641

377

21

У разі оформлення податкового векселя:

- видача векселя

643

621

- погашення векселя

621

641

641

311

- включення суми векселя до податкового кредиту

641

643

5. Відображення фактичних витрат, пов’язаних з придбанням товарів

22

Відображено отримані вантажно-розвантажувальні послуги

281

631

23

Відображено страхування ризиків транспортування запасів

281

655

24

Відображено затрати на заготівлю, експедиційні послуги, транспортування товарів до місця їх зберігання, що здійснені сторонніми підприємствами

281

631

25

Списано транспортні витрати (послуги сторонніх організацій)

- вартість транспортних витрат без ПДВ

281

631

- податковий кредит (за першою подією, при наявності податкової накладної)

641

631

РЕАЛІЗАЦІЯ ТОВАРІВ

1. Реалізація товарів за готівковий, безготівковий розрахунок та за грошовими документами

26

Передано товари зі складу роздрібної мережі:

а) якщо облік товарів на складі ведеться за продажними цінами

- відображена різниця між купівельною та продажною вартістю товарів

281

285

- відображена передача товарів в магазин

282

281

б) якщо облік товарів на складі ведеться за первинною вартістю

- на вартість переданих товарів за купівельними цінами

282

281

- на різницю між купівельною і продажною вартістю переданих товарів

282

285

27

Відображено виручку від реалізації товарів:

- за готівковий розрахунок

301

702

- за безготівковий розрахунок

311

702

- з оплатою чеками банків

331

702

- з оплатою за кредитними картками

333,

334

702

28

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ

702

641

29

Списано протягом місяця вартість реалізованих товарів:

- відображена торговельна націнка за реалізованими товарами методом “червоного сторно”

282

285

- списана собівартість реалізованих товарів (за купівельними цінами з урахуванням переоцінки)

902

282

2. Реалізація товарів на замовлення і вдома у покупців

30

Відображено часткову (рах.361) або повну (рах.681) попередню оплату за товари, що придбаваються:

- готівкою

301

681,361

- у безготівковому порядку

311

681,361

31

Відображено оплату покупцями вартості доставки і послуг з оформлення попередніх замовлень

301,311

681,361

32

Відображено відпуск товарів покупцям

681,361

702

33

Відображено виконані послуги з оформлення замовлення і з доставки товарів покупцям

681,361

703

34

Списано реалізовані товари із підзвіту матеріально-відповідальних осіб за обліковими цінами

902

282

35

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ:

- за оплаченими і виконаними замовленнями у звітному періоді

702

641

- за оплаченими замовленнями, виконання яких проведено в наступному звітному періоді

643

641

36

Відображено суму ПДВ за виконаними замовленнями, оплату яких проведено у попередньому звітному періоді

702

643

37

Списано вартість реалізованих товарів:

- відображена торговельна націнка за реалізованими товарами методом “червоного сторно”

282

285

- списана собівартість реалізованих товарів (за купівельними цінами з урахуванням переоцінки)

902

282

38

Після розрахунку торговельної націнки за реалізованими товарами визначається собівартість реалізованих товарів

902

285

3. Реалізація товарів на умовах розрахунку авансовими платежами

39

Отримано попередню оплату від покупців

311

681

40

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

643

641

41

Проведено відпуск товарів покупцям

681

702

42

Відображено суму ПДВ

702

643

43

Списано вартість реалізованих товарів:

- відображена торговельна націнка за реалізованими товарами методом “червоного сторно”

282

285

- списана собівартість реалізованих товарів (за купівельними цінами з урахуванням переоцінки)

902

282

4. Продаж товарів у розстрочку

44

Внесено перший внесок

301,311

361

45

Нараховано відсотки за надане відстрочення платежу

361

719

46

Оплачено відсотки покупцям

301,311

361

47

Передано товари покупцям

286

281

48

Відображено податкове зобов’язання з ПДВ:

- виходячи з продажної вартості товару

643

641

- за нарахованими відсотками

719

641

49

Відображено чергові внески покупців за товари, продані у розстрочку. Сума наданого кредиту за кожним покупцем обліковується в оперативному порядку

301,311

361

50

Проведено остаточний розрахунок з покупцем, визначено доход

361

702

51

Відображено суму ПДВ, яка включена до податкових зобов’язань у момент передачі товару покупцеві

702

643

52

Списано собівартість реалізованого товару

902

282

5. Реалізація товарів за договором комісії

а) Комітент – фізична особа, яка не є суб’єктом підприємницької діяльності

53

Прийнято товари на комісію за вартістю, узгодженою комітентом і комісіонером у договорі комісії

024

54

Реалізовано товари, прийняті на комісію:

- за готівковий розрахунок

301

703

- за безготівковим розрахунком

311, 361,681

703

55

Відображено суму заборгованості перед комітентами (вартість реалізованих товарів за продажними цінами мінус комісійна винагорода)

703

685

56

Нараховано податкове зобов’язання з ПДВ*

703

641

*Примітка. При продажу вживаних товарів, що придбані у осіб, не зареєстрованих як платники податків, базою оподаткування є комісійна винагорода. В решті випадків реалізації комісійних товарів база оподаткування визначається у розмірі продажної вартості цих товарів.

57

Утримано податок з доходів комітентів, які не мають постійного місця проживання в Україні. При розрахунках з комітентами-громадянами України податок з доходів також утримується, повідомляється у податкову інспекцію за місцем проживання комітента про суму виплаченого доходу та утриманого податку

685

641

58

Проведено розрахунки з комітентами з врахуванням комісійної винагороди

685

301,311

59

Списано реалізовані комісійні товари

024

60

Відображається уцінення або повернення нереалізованих товарів, прийнятих на комісію

024

61

Відшкодовано комітентом витрати на зберігання товарів у разі повернення нереалізованих товарів

301

719

62

Нараховано податкове зобов’язання з ПДВ із суми плати за зберігання товарів, що надійшла від комітента

719

641

б) Комітент – юридична або фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності, який є платником ПДВ

63

Прийнято товари на комісію за вартістю, узгодженою комітентом і комісіонером у договорі комісії

024

64

Реалізовано товари, прийняті на комісію:

- за готівковий розрахунок

301

703

- за безготівковим розрахунком

311, 361, 681

703

65

Нараховано податкове зобов’язання з ПДВ виходячи з продажної вартості реалізованих товарів

703

643

Примітка. Якщо оплата за безготівковим розрахунком надійшла у поточному періоді, а відпуск товарів покупцеві – у наступному звітному періоді, то нарахування ПДВ, виходячи із суми авансу, відображається записом Дт 643 Кт641. Після відпуску товарів покупцеві на суму ПДВ робиться запис Дт703 Кт643.

66

Відображено суму заборгованості перед комітентом:

- без ПДВ

703

685

- ПДВ

644

685

67

Проведено розрахунки з комітентами

685

301, 311

68

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ

641

644

69

Списано реалізовані комісійні товари

024

Примітка. Повернення товарів і плата за зберігання відображається аналогічно п.п.61-63

6. Записи по закінченні звітного періоду

70

Списується собівартість реалізованих товарів

791

902

71

Списуються доходи на рахунок фінансових результатів від операційної діяльності

702,703, 719

791