Типові кореспонденції обліку діяльності підприємств громадського харчування

Таблиця 1

Кореспонденція рахунків з обліку надходження товарів до комори

Nз/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

дебет

кредит

1

Оприбуткування до комори товарів, які надійшли від постачальника

281

63

2

Відображення податкового кредиту з ПДВ

641

63

2

Відображення суми ПДВ за умови попередньої оплати за товар

644

63

3

Оприбуткування товарів, які надійшли від підзвітної особи

281

372

4

Відображення податкового кредиту з ПДВ

281

372

5

Відображення витрат з доставки товарів до комори

289

63 ,685

6

Відображення податкового кредиту з ПДВ

641

63

7

Включення до облікової вартості товарів суми ПДВ

281

285

8

Нарахування торговельної націнки (націнка

50% до купівельної вартості з урахуванням ПДВ на націнку)

281

285

9

Оприбуткування тари, яка надійшла від постачальника разом з товаром

284

63

10

Відображення податкового кредиту з ПДВ щодо тари

641

63

11

Оприбуткування продукції, виготовленої у власному виробництві:

за обліковою ціною комори;

281

23

на суму націнки, ПДВ

285

23

12

Оприбуткування товарів, повернутих з буфетів, кіосків тощо:

за обліковою ціною комори;

281

282

на суму націнки і ПДВ

285

282

13

Оприбуткування безкоштовно одержаних товарів

281

745

14

Оприбуткування товарів як внеску до статутного фонду підприємства

281

40, 46

Таблиця 2

Кореспонденція рахунків з обліку вибуття товарів з комори закладу (підприємства) громадського харчування

N з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

дебет

кредит

1

Відображення відпуску у виробництво:

- за обліковою вартістю;

23

281

- на суму ПДВ;

23

285

- на суму націнки

23

285

2

Відображення відпуску товарів до буфетів, кіосків та інших підрозділів роздрібної торгівлі:

- за обліковою вартістю;

282

281

- на суму ПДВ;

282

285

- на суму націнки

282

285

3

Нестачі товарів, що виявлені під час інвентаризації товарів:

- на балансову вартість;

947

281

- на суму націнки і ПДВ

285

281

Таблиця 3

Кореспонденція рахунків з обліку товарів і сировини у виробництві

Nз/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

дебет

кредит

1

Надходження товарів і сировини:

- з комори на облікову вартість, яка не включає націнки і ПДВ;

23

281

- від постачальника, на купівельну вартість;

23

631

- від підзвітної особи;

23

372

- на суму ПДВ

641

631, 372

2

Відображення:

- націнки підприємства громадського харчування;

23

285

- суми ПДВ

23

285

3

Списання сировини, що використана на виготовлення продукції

902

23

4

Відображення відпуску продукції до буфетів та дрібнороздрібної мережі:

на облікову вартість буфету;

282

23

на суму націнки і ПДВ, якщо націнка буфету нижча, ніж у виробництві

285 ,281

23 , 285

5

Повернення продукції з кухні та виробництва до комори:

- на облікову вартість комори;

281

23

- на суму націнки, ПДВ

285

23

6

Повернення товарів у виробництво з буфетів і дрібнороздрібної мережі:

- на облікову вартість буфету;

23

281

- на суму націнки і ПДВ, якщо націнка буфету нижча, ніж у виробництві;

23

285

- на суму націнки і ПДВ, якщо націнка буфету вища, ніж у виробництві

285

281

Таблиця 4

Кореспонденція рахунків з обліку товарів у буфетах, магазинах кулінарних виробів і дрібнороздрібній торговельній мережі

N з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

дебет

кредит

1

Надходження товарів з комори підприємства:

- за обліковими цінами комори;

282

281

- на націнку і ПДВ

282

285

2

Надходження товарів з виробництва:

- за обліковими цінами виробництва;

282

23

- на націнку, якщо націнка буфету більша, ніж націнка виробництва

282

285

3

Надходження товарів від постачальників:

- за купівельною вартістю;

282

63

- на суму ПДВ;

641

63

- на націнку;

644

285

- на суму ПДВ

282 , 282

285

4

Надходження від інших підрозділів підприємства:

- за обліковими цінами підрозділу, який передає;

282

282

- на різницю в націнці, якщо націнка підрозділу, який передає, нижча, ніж у отримувача

282

285

5

Визнання доходу від реалізації товарів на суму торгової виручки

301

702

6

Повернення товарів до комори:

- за обліковою вартістю комори;

281

282

- на націнку

285

282

7

Повернення товарів у виробництво:

- за обліковою вартістю виробництва;

23

282

- на націнку

285

282

Таблиця 5

Кореспонденція рахунків з обліку сировини і товарів в кондитерських цехах

N з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

дебет

кредит

1

Надходження товарів і сировини до кондитерського цеху з комори:

- за обліковими цінами;

23

281

- на націнку і ПДВ

23

285

2

Надходження товарів і сировини до кондитерського цеху від постачальників:

- за купівельною вартістю;

23

- на суму ПДВ;

641

63

- на суму ПДВ у разі попередньої оплати

644

63 , 63

3

Передача готових виробів з кондитерського цеху до комори (експедиції):

- за обліковими цінами кондитерського цеху;

281

23

- на різницю між обліковими цінами комори (експедиції) і обліковими цінами кондитерського цеху

281

285

4

На різницю у вартості борошна, якщо вологість підвищена проти стандарту під час надходження борошна до цеху

285

23

5

На різницю в сумі сировини, розрахованої в наряді-замовленні, і готових виробів за обліковими цінами (за умови заокруглень):

- якщо вартість набору сировини вища, ніж вартість готових виробів;

285

23

- якщо вартість набору сировини нижча, ніж вартість готових виробів («червоне сторно»)

285

23

Таблиця 6

Кореспонденція рахунків з обліку товарів і сировини в цехах з виробництва напівфабрикатів

N з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

дебет

кредит

1

Надходження м'яса з комори для виробництва напівфабрикатів за купівельними цінами

23

281

2

Списання м'яса, використаного для виробництва напівфабрикатів за купівельними цінами

281

23

3

Відображення різниці між вартістю м'яса за цінами продажу і вартістю цього м'яса за нормами виходу і цінами крупнокускових напівфабрикатів:

- якщо вартість нормативного виходу напівфабрикатів нижча, ніж вартість м'яса за купівельними цінами;

285

23

- якщо вартість нормативного виходу напівфабрикатів вища, ніж вартість м'яса за купівельними цінами ("червоне сторно")

285

23

4

Відображення виявлених відхилень за актом на розбирання м'яса:

- на суму різниці між фактичною і нормативною вартістю напівфабрикатів (звичайний запис або запис методом "червоного сторно")

285

23

Таблиця 7

Кореспонденція рахунків з обліку витрат на виробництво продукції

N з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

дебет

кредит

1

Використання запасів на виробництво товарів

23

20 , 22, 281

2

Нарахування заробітної плати робітникам за виготовлення товарів

23

66

3

Нарахування внесків до фондів соціального страхування

23

65

4

Відображення витрат на послуги, надані іншими підприємствами

23

63 , 685

5

Включення загальновиробничих витрат до собівартості товарів

23

91

6

Оприбутковано на склад готову продукцію

26

23

Таблиця 8

Кореспонденція рахунків з обліку реалізації товарів у виробництві

N з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

дебет

кредит

1

Визначення доходу від реалізації:

- за готівку;

301

702

- за безготівковим розрахунком

361

702

2

Відображення податкового зобов'язання з ПДВ

702

641

3

Відображення податкового зобов'язання з ПДВ за умови попередньої оплати за товари

643

702

641

643

4

Відображення вартості реалізованих товарів за ціною продажу (обліковою вартістю виробництва)

902

23

5

Списання торгової націнки і ПДВ згідно з реалізованими товарами ("червоне сторно")

902 або 23

285

6

Зменшення доходу і товарів у разі повернення товарів від покупців:

- при розрахунках готівкою;

704

302

- при безготівкових розрахунках

704

361