Кореспонденція рахунків з обліку витрат діяльності торговельних підприємств

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

дебет рахунка

кредит рахунка

1. Відображення собівартості реалізованих товарів (продукції)

1. Списання реалізованих товарів за собівартістю:

1.1. На підприємствах оптової торгівлі

902

1.1. Собівартість реалізованих товарів

281

1.2. На підприємствах роздрібної торгівлі:

- на вартість реалізованих товарів у цінах реалізації

902

1.1. Собівартість реалізованих товарів

282

- на суму торговельної націнки на реалізовані товари згідно з розрахунком бухгалтерії (наприкінці звітного місяця) - червоне сторно

902

1.1. Собівартість реалізованих товарів

285

1.3. На підприємствах громадського харчування:

- на вартість реалізованої продукції у цінах реалізації

902

1.1. Собівартість реалізованих товарів (продукції)

23

- на вартість реалізованих товарів у цінах реалізації

902

1.1. Собівартість реалізованих товарів (продукції)

282

- на суму торговельної націнки на реалізовані товари згідно з розрахунком бухгалтерії (наприкінці звітного місяця) - червоне сторно

902

1.1. Собівартість реалізованих товарів (продукції)

285

2. Відображення адміністративних витрат

2.1. Нарахування заробітної плати адміністративним працівникам

92

2.1. Витрати на оплату праці адміністративно-управлінського персоналу

661

2.2. Відрахування на пенсійне і соціальне страхування з заробітної плати адміністративно-управлінського персоналу

92

2.2. Відрахування на соціальні заходи

65 (відповідні субрахунки)

2.3. Сума збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій з купівлі валюти

92

2.2. Відрахування на соціальні заходи

651

2.4. Нарахування амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів, що забезпечують адміністративні потреби за відповідним методом

92

2.5. Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів, що забезпечують адміністративні потреби

13 (відповідні субрахунки)

2.5. Витрати, пов'язані з ремонтом основних засобів адміністративного призначення

92

2.4. Витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, МШП, що забезпечують адміністративні потреби

63, 685, 20, 661, 65

2.6. Витрати на утримання (опалення, освітлення, водопостачання та інші комунальні послуги) об'єктів, що забезпечують адміністративні потреби

92

2.4. Витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, МШП, що забезпечують адміністративні потреби

685

2.7. Плата за операційну оренду об'єктів основних засобів адміністративного призначення

92

2.4. Витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, МШП, що забезпечують адміністративні потреби

685

2.8. Витрати на службові відрядження працівників апарату управління

92

2.9. Інші адміністративні витрати

372

2.9. Витрати на зв'язок

92

2.9. Інші адміністративні витрати

631, 685

2.10. Витрати за юридичні, аудиторські, інші послуги

92

2.9. Інші адміністративні витрати

631, 685

2.11. Списання вартості використаних бланків, документів і канцелярських приладів

92

2.9. Інші адміністративні витрати

201

2.12. Оплата вартості ліцензій, плата за реєстрацію підприємства

92

2.9. Інші адміністративні витрати

377

2.13. Нарахування податків та інших обов'язкових платежів

92

2.9. Інші адміністративні витрати

641

2.14. Списання вартості періодичних видань з питань законодавства, яка відноситься до звітного періоду

92

2.9. Інші адміністративні витрати

39*

2.15. Комісійна винагорода банку за купівлю іноземної валюти

92

2.9. Інші адміністративні витрати

333

2.16. Списання вартості товарів, використаних для адміністративних цілей

92

2.9. Інші адміністративні витрати

28 (відповідні субрахунки)

2.17. Плата за розрахунково-касове обслуговування

92

2.9. Інші адміністративні витрати

311, 685

3. Відображення витрат на збут

3.1. Нарахування заробітної плати працівникам, що забезпечують збут товарів (продукції)

93

3.1. Витрати на оплату праці персоналу, що забезпечує збут товарів (продукції)

661

3.2. Відрахування на пенсійне і соціальне страхування із заробітної плати працівників, що забезпечують збут товарів (продукції)

93

3.2. Відрахування на соціальні заходи

65 (відповідні субрахунки)

3.3. Нарахування амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів, що забезпечують збут товарів (продукції)

93

3.5. Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів, що забезпечують адміністративні потреби

13 (відповідні субрахунки)

3.4. Витрати на ремонт основних засобів, що забезпечують збут товарів

93

3.4. Витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, МШП, що забезпечують адміністративні потреби

63, 685, 20, 661, 65

3.5. Витрати на утримання (опалення, освітлення, водопостачання та інші комунальні послуги) об'єктів основних засобів, що забезпечують збут товарів

93

3.4. Витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, МШП, що забезпечують адміністративні потреби

685

3.6. Плата за операційну оренду об'єктів основних засобів, що забезпечують збут товарів (продукції)

93

3.4. Витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, МШП, що забезпечують адміністративні потреби

685

3.7. Вартість матеріалів, використаних для зберігання, оброблення, пакування товарів (продукції)

93

3.6. Витрати на зберігання, підсортування, обробку, пакування і передпродажну підготовку товарів

20

3.8. Витрати на оплату послуг сторонніх підприємств, пов'язаних з пакуванням і фасуванням товарів (продукції)

93

3.6. Витрати на зберігання, підсортування, обробку, пакування і передпродажну підготовку товарів

63, 685

3.9. Витрати на оплату праці працівників підприємства, пов'язаних з передпродажною підготовкою товарів (продукції) − пакуванням, фасуванням товарів тощо

93

3.6. Витрати на зберігання, підсортування, обробку, пакування і передпродажну підготовку товарів

661

3.10. Відрахування на соціальні заходи з заробітної плати працівників за передпродажну підготовку товарів (продукції)

93

3.6. Витрати на зберігання, підсортування, обробку, пакування і передпродажну підготовку товарів

65 (відповідні субрахунки)

3.11. Витрати на зберігання товарів на складах інших підприємств

93

3.6. Витрати на зберігання, підсортування, обробку, пакування і передпродажну підготовку товарів

63, 685

3.12. Витрати на дезінсекцію та дератизацію

93

3.6. Витрати на зберігання, підсортування, обробку, пакування і передпродажну підготовку товарів

63, 685

3.13. Витрати на транспортування товарів (продукції)

93

3.7. Витрати на транспортування

63, 685

3.14. Витрати на оплату реклами

93

3.8. Витрати на проведення маркетингових досліджень

685

3.15. Сума митного збору при експорті товарів

93

3.10. Податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі

377

3.16. Витрати на службові відрядження, пов'язані зі збутом товарів

93

3.11. Інші витрати на збут

372

3.17. Сума комісійної винагороди при продажу товарів оптом (у комітента)

93

3.11. Інші витрати на збут

685

3.18. Витрати, пов'язані з гарантійним ремонтом і гарантійним обслуговуванням реалізованих товарів

93

3.11. Інші витрати на збут

20, 28, 631, 661, 65

4. Відображення інших операційних витрат

4.1. Відображається собівартість реалізованої іноземної валюти

942

4.2. Собівартість реалізованої іноземної валюти

334

4.2. Сума комісійної винагороди банку з операції з продажу валюти

942

4.2. Собівартість реалізованої іноземної валюти

377

4.3. Облікова вартість реалізованих матеріалів, МШП

943

4.3. Собівартість реалізованих виробничих запасів

20, 22

4.4. Створення резерву сумнівних боргів

944

4.4. Сумнівні та безнадійні борги

38

4.5. Втрати від курсової різниці за операціями, активами й зобов'язаннями, що пов'язані з операційною діяльністю підприємства

945

4.5. Втрати від операційної курсової різниці

302, 312, 314, 362 тощо

4.6. Уцінка товарів

946

4.6. Втрати від знецінення запасів

28

4.7. Сума перевищення балансової вартості товарів, матеріалів, МШП над їхньою справедливою вартістю при обміні подібними активами

946

4.6. Втрати від знецінення запасів

28, 20, 22

4.8. Нестача товарів (продукції) в межах норм природного убутку при зберіганні та реалізації

9471

4.7. Нестачі та втрати від псування цінностей

28

4.9. Втрати товарів понад норми природного убутку під час перевезення

9472

4.7. Нестачі та втрати від псування цінностей

63

4.10. Втрати товарів понад норми природного убутку при зберіганні та реалізації

9472

4.7. Нестачі та втрати від псування цінностей

28

4.11. Зменшення суми податкового кредиту з ПДВ (до операції 4.8, 4.9, 4.10)

947

4.7. Нестачі та втрати від псування цінностей

641

4.12. Вартість зіпсованих бланків суворої звітності

947

4.7. Нестачі та втрати від псування цінностей

20

4.13. Суми, виключені зі складу податкового кредиту або включені до нього за першою подією (до операції 4.12)

947

4.7. Нестачі та втрати від псування цінностей

641

4.14. Нестачі та втрати від псування цінностей

947

4.7. Нестачі і втрати від псування цінностей

28

4.15. Штрафні санкції за порушення законодавства чи умов договору

948

4.8. Визнані штрафи, пені, неустойки

64, 68, 311 тощо

4.16. Різниця між вартістю валюти, придбаної за курсом купівлі, та вартістю валюти, яку розраховано за валютним курсом на момент зарахування валюти на рахунок

949

4.9. Інші витрати операційної діяльності

333

4.17. Нарахування державного мита за придбання бланків векселів

949

4.9. Інші витрати операційної діяльності

641

4.18. Нарахування заробітної плати працівникам житлово-комунального або обслуговуючого господарства

949

4.9. Інші витрати операційної діяльності

661

4.19. Відрахування на соціальні заходи із заробітної плати працівників житлово-комунального або обслуговуючого господарства

949

4.9. Інші витрати операційної діяльності

65 (відповідні субрахунки)

4.20. Сума матеріальної допомоги працівникам

949

4.9. Інші витрати операційної діяльності

661

4.21. Амортизація вартості необоротних активів, які відносять до житлово-комунального або обслуговуючого господарства

949

4.9. Інші витрати операційної діяльності

13 (відповідні субрахунки)

5. Відображення витрат фінансової діяльності

5.1. Відсотки за кредит банку

951

5.1. Відсотки за кредит

684

5.2. Відсотки за векселем виданим

952

5.2. Інші фінансові витрати

684

5.3. Амортизація премії за векселем отриманим

952

5.2. Інші фінансові витрати

352

5.4. Відсотки за договорами фінансового лізингу

952

5.2. Інші фінансові витрати

684

6. Відображення витрат інвестиційної діяльності

6.1. Зменшення балансової вартості фінансової інвестиції

961

6. Втрати від участі в капіталі

141

7. Відображення інших витрат звичайної діяльності

7.1. Списання собівартості реалізованого векселя

971

7. Інші витрати звичайної діяльності

352

7.2. Залишкова вартість ліквідованих (списаних) необоротних активів

972

7. Інші витрати звичайної діяльності

10, 11

7.3. Курсова різниця, що виникла на дату погашення поточної частини довгострокового кредиту в іноземній валюті

974

7. Інші витрати звичайної діяльності

612

7.4. Перерахунок заборгованості за кредитом в іноземній валюті на дату складання звітності

974

7. Інші витрати звичайної діяльності

502, 602

7.5. Курсова різниця за нарахованими відсотками за кредитами в іноземній валюті

974

7. Інші витрати звичайної діяльності

684

7.6. Сума уцінки залишкової вартості необоротних активів

975

7. Інші витрати звичайної діяльності

10, 11, 12

7.7. Закриття заборгованості на вартість товарів (продукції), переданих безоплатно фізичним особам, неприбутковим організаціям як благодійна допомога

977

7. Інші витрати звичайної діяльності

377

7.8. Вартість товарів (продукції), переданих безоплатно з причин, не пов'язаних з благодійністю

977

7. Інші витрати звичайної діяльності

28

7.9. Зменшення суми податкового кредиту з ПДВ (операції 7.2 та 7.3)

977

7. Інші витрати звичайної діяльності

641

7.10. Вартість передплати на видання загальнополітичного характеру

977

7. Інші витрати звичайної діяльності

631

8. Відображення надзвичайних витрат

8.1. Втрата ТМЦ, грошових коштів у результаті надзвичайних подій

991, 993

8. Надзвичайні витрати

20, 30 тощо

8.2. Нарахування заробітної плати працівникам, які ліквідують наслідки надзвичайних подій

993

8. Надзвичайні витрати

661

8.3. Відрахування на соціальні заходи з заробітної плати працівників, які ліквідують наслідки надзвичайних подій

993

8. Надзвичайні витрати

65 (відповідні субрахунки)

8.4. Списання коштів у зв'язку з банкрутством банку, у якому було відкрито поточний рахунок підприємства

993

8. Надзвичайні витрати

311, 312

9. Списання витрат діяльності

Списання для визначення фінансового результату наприкінці місяця, кварталу чи року:

- витрат операційної діяльності

791

902, 92, 93, 94

- втрат від участі в капіталі

792

95, 961

- витрат іншої звичайної діяльності

793

97

- надзвичайних витрат

794

99