Журнал обліку заявлених збитків

Страховик:

з/п

Дата вимоги

Номер і дата договору

Страхувальник

Дата настання страхового випадку

Причина страхового випадку

Страхова сума

Величина загальних збитків

Врегулювання претензій

Частка перестрахови-ків

у резервах

збитків

Частка страхових відшкодувань сплачених перестрахови-ками

Виплата страхового відшкодування

Відмова від виплати

Дата

Сума

Дата

Сума

%

Сума

%

Сума

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Вид страхування:

* Величина резервів збитків = величина заявлених збитків (8) – сума страхового відшкодування (10) – сума претензій, відмовлених від виплати (12)

** Частка перестраховиків у резервах збитків = сума частки перестраховиків у резервах збитків (14) – сума частки страхових відшкодувань, сплачених перестраховиками (16)