Перелік типових первинних документів, які створюються в діяльності підприємств і офіційно затверджені відповідними органами влади, із зазначенням термінів їх зберігання

№ з/п

Код доку-мента

Назва первинного документа

Ким затверд-жений

№ і дата наказу

Строк введення в дію

Термін зберігання

Примітка

1

ПВ-1

Журнал реєстрації заявок на об’єкти промислової власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки)

МСУ

№ 79 24.03.

1995р.

27.03. 1995р.

Пост. (1)

2

ПВ-2

Журнал реєстрації заявок на об’єкти промислової власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки), які подані до зарубіжних патентних відомств

-“-

-“-

-“-

Пост. (1)

3

ПВ-3

Акт про використання об’єкта промислової власності (винаходу, корисної моделі, промислового зразка)

-“-

-“-

-“-

5р.

4

ПВ-4

Журнал реєстрації використаних об’єктів промислової власності (винаходів, корисних моделей, промислових зразків)

-“-

-“-

-“-

Пост. (1)

5

Р-1

Заява на раціоналізатор-ську пропозицію

-“-

-“-

-“-

Пост.

6

Р-2

Журнал реєстрації раціоналізаторських пропозицій

-“-

-“-

-“-

Пост. (1)

7

Р-3

Акт про використання раціоналізаторської пропозиції

-“-

-“-

-“-

5р.

8

П-1

Наказ (розпорядження) про прийом на роботу

МСУ

№253 09.10.

1995р.

01.01. 1996р.

75 р.

9

П-3

Алфавітна картка

-“-

-“-

-“-

75р.

10

П-4

Особова картка спеціаліста з вищою освітою, який виконує науково-дослідні, проектно-конструкторські і технологічні роботи

-“-

-“-

-“-

75р.-В

11

П-5

Наказ (розпорядження) про переведення на іншу роботу

-“-

-“-

-“-

75р.

12

П-6

Наказ (розпорядження) про надання відпустки

-“-

-“-

-“-

3р.

13

П-7

Список №_ про надання відпустки

-“-

-“-

-“-

3р.

14

П-8

Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)

-“-

-“-

-“-

75р.

15

П-12

Табель обліку використання робочого часу та розрахунку заробітної плати

-“-

-“-

-“-

1р.

16

П-13

Табель обліку використання робочого часу

-“-

-“-

-“-

1р.

17

П-14

Табель обліку використання робочого часу

-“-

-“-

-“-

1р.

18

П-15

Список осіб, які працювали в надурочний час

-“-

-“-

-“-

3р.

19

П-16

Листок обліку простоїв

-“-

-“-

-“-

3р.

20

П-2

Особова картка

МСУ

№277 27.10. 1995р.

01.01. 1996р.

75р.-В

21

П-9

Книга обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них

-“-

-“-

-“-

50р.

22

П-10

Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них

-“-

-“-

-“-

50р.

23

П-11

Акт на списання бланків трудових книжок або вкладишів до них

-“-

-“-

-“-

3р.

24

ОЗ-1

Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів

МСУ

№352 29.12. 1995р.

01.01. 1996р.

**3р.

25

ОЗ-2

Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів

-“-

-“-

-“-

**5р.

26

ОЗ-3

Акт на списання основних засобів

-“-

-“-

-“-

**3р.

27

ОЗ-4

Акт на списання автотранспортних засобів

-“-

-“-

-“-

**3р.

28

ОЗ-5

Акт №_ про установку, пуск та демонтаж будівельної машини

-“-

-“-

-“-

**3р.

29

ОЗ-6

Інвентарна картка обліку основних засобів

-“-

-“-

-“-

**3р.

30

ОЗ-7

Опис інвентарних карток по обліку основних засобів

-“-

-“-

-“-

**3р.

31

ОЗ-8

Картка обліку руху основних засобів

-“-

-“-

-“-

**3р.

32

ОЗ-9

Інвентарний список основних засобів

-“-

-“-

-“-

**3р.

33

ОЗ-14

Розрахунок амортизації основних засобів (для промислових підприємств)

-“-

-“-

-“-

*3р.

34

ОЗ-15

Розрахунок амортизації основних засобів (для будівельних організацій)

-“-

-“-

-“-

*3р.

35

ОЗ-16

Розрахунок амортизації по автотранспорту

-“-

-“-

-“-

*3р.

36

СЗ-1

Прибутково-видаткова накладна №_ на (бланки суворої звітності)

МСУ

№67 11.03. 1996р.

01.03. 1996р.

*3р.

37

СЗ-2

Прибутково-видаткова книга з обліку бланків суворої звітності (бланки суворої звітності)

-“-

-“-

-“-

*3р.

38

СЗ-3

Акт на списання використаних бланків суворої звітності (бланки суворої звітності)

-“-

-“-

-“-

*3р.

39

СЗ-4

Акт перевірки наявності бланків суворої звітності (бланки суворої звітності)

-“-

-“-

-“-

*3р.

40

СЗ-5

Картка-довідка з виданих і використаних бланків суворої звітності (бланки суворої звітності)

-“-

-“-

-“-

*3р.

41

П-49

Розрахунково-платіжна відомість

МСУ

№144 22.05. 1996р.

01.07. 1996р.

5р.

42

П-50

Розрахункова відомість

-“-

-“-

-“-

5р.

43

П-51

Розрахункова відомість

-“-

-“-

-“-

5р.

44

П-52

Розрахунок заробітної плати

-“-

-“-

-“-

5р.

45

П-53

Платіжна відомість

-“-

-“-

-“-

5р.

46

ПР-54

Особовий рахунок

-“-

-“-

-“-

75р.-В

47

П-54а

Особовий рахунок

-“-

-“-

-“-

75р.-В

48

П-55

Накопичувальна картка виробітку і заробітної плати

-“-

-“-

-“-

5р.

49

П-56

Накопичувальна картка обліку заробітної плати

-“-

-“-

-“-

5р.

50

МШ-1

Відомість на поповнення (вилучення) постійного запасу інструментів (пристроїв)

МСУ

№145 22.05. 1996р.

01.07. 1996р.

*3р.

51

МШ-2

Картка обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів

-“-

-“-

-“-

*3р.

52

МШ-3

Замовлення на ремонт або заточування інструментів (пристроїв)

-“-

-“-

-“-

*3р.

53

МШ-4

Акт вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів

-“-

-“-

-“-

*3р.

54

МШ-5

Акт на списання інструментів (пристроїв) та обмін їх на придатні

-“-

-“-

-“-

*3р.

55

МШ-6

Особова картка №_ обліку спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв

-“-

-“-

-“-

*3р.

56

МШ-7

Відомість обліку видачі (повернення) спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв

-“-

-“-

-“-

*3р.

57

МШ-8

Акт на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів

-“-

-“-

-“-

*3р.

58

М-1

Журнал обліку вантажів, що надійшли

МСУ

№193 21.06. 1996р.

01.07. 1996р.

3р.

59

М-2а

Акт списання бланків довіреностей

-“-

-“-

-“-

*3р.

60

М-3

Журнал реєстрації довіреностей

-“-

-“-

-“-

*3р.

61

М-4

Прибутковий ордер

-“-

-“-

-“-

*3р.

62

М-7

Акт про приймання матеріалів

-“-

-“-

-“-

*3р.

63

М-8

Лімітно-забірна картка

-“-

-“-

-“-

3р.

64

М-9

Лімітно-забірна картка

-“-

-“-

-“-

3р.

65

М-10

Акт-вимога на заміну (додатковий відпуск) матеріалів

-“-

-“-

-“-

*3р.

66

М-11

Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів

-“-

-“-

-“-

*3р.

67

М-12

Картка №_ складського обліку матеріалів

-“-

-“-

-“-

*3р.

68

М-13

Реєстр №_ приймання-здачі документів

-“-

-“-

-“-

*3р.

69

М-14

Відомість обліку залишків матеріалів на складі

-“-

-“-

-“-

*3р.

70

М-15

Акт про приймання устаткування

-“-

-“-

-“-

**3р.

71

М-15а

Акт приймання-передачі устаткування до монтажу

-“-

-“-

-“-

**3р.

72

М-16

Матеріальний ярлик

-“-

-“-

-“-

*3р.

73

М-17

Акт №_ про виявлені дефекти устаткування

-“-

-“-

-“-

**3р.

74

М-18

Сигнальна довідка про відхилення фактичного залишку матеріалів від установлених норм запасу

-“-

-“-

-“-

3р.

75

М-19

Матеріальний звіт

-“-

-“-

-“-

*3р.

76

М-21

Інвентаризаційний опис №_

-“-

-“-

-“-

*3р.

77

М-23

Акт №_ про витрату давальницьких матеріалів

-“-

-“-

-“-

*3р.

78

М-26

Картка обліку устаткування для установлення

-“-

-“-

-“-

**3р.

79

М-28

Лімітно-забірна картка № _

-“-

-“-

-“-

*3р.

80

М-28а

Лімітно-забірна картка № _

-“-

-“-

-“-

*3р.

81

Ф.№1

Подорожнвй лист вантажного автомобіля у міжнародному сполученні (міжнародна) (бланки суворої звітності з 07.03.2000р. скасовано)

МСУ, МТУ

№488/ 346

29.12. 1995р.

01.01. 1996р.

*3р.

Зміни див. примітку 2

82

Ф.№2

Подорожнвй лист вантажного автомобіля (що діє у межах України) (бланки суворої звітності з 07.03.2000р. скасовано)

-“-

-“-

-“-

*3р.

Зміни див. примітку 2

83

Ф.№1-ТН

Товаротранспортна накладна (міжнародна) (бланки суворої звітності з 07.03.2000р. скасовано)

-“-

-“-

-“-

*3р.

Зміни див. примітку 2

84

N CMR

Товаротранспортна накладна (міжнародна)

ДПА, лист

№16-2217/

10-1300

20.02. 1997р.

-“-

*3р.

84а

№П-24

Акт відвантаження спирту (додаток 2)

-“-

-“-

-“-

*3р.

85

Ф.№1-ТЗ

Талон замовника (при роботі автомобіля за погодинною формою оплати транспортних послуг) (бланки суворої звітності з 07.03.2000р. скасовано)

-“-

-“-

-“-

*3р.

Зміни див. примітку 2

86

Ф. №3

Подорожній лист службового легкового автомобіля

МСУ

№74 17.02.

98р.

01.04. 98р

*3р

87

ПОД-11

Журнал обліку водоспоживання (водовідведення) водовимірювальними приладами та обладнанням

МСУ

№264 27.07. 98р.

01.01. 99р.

3р.

88

ПОД-12

Журнал обліку водоспоживання (водовідведення) побічними методами

-“-

-“-

-“-

3р.

89

ПОД-13

Журнал обліку якості зворотних вод, що скидаються

-“-

-“-

-“-

3р.

90

№М-2

Довіреність (бланки суворої звітності)

МФУ

№99 16.05. 1996р.

01.10. 1996р.

3р.

Зміни див. примітку 6

91

№М-3

Журнал реєстрації довіреностей

-“-

-“-

-“-

3р.

92

№М-2а

Акт списання бланків довіреностей

-“-

-“-

-“-

3р.

93

№М-2б

Довіреність (бланк суворої звітності)

МФУ

№226 18.10. 1996р.

02.11. 1996р.

3р.

94

КО-1

Прибутковий касовий ордер

МСУ

№51 15.02.

1996р.

01.02. 1996р.

*3р.

Зміни див. примітку 3

95

КО-2

Видатковий касовий ордер

-“-

-“-

-“-

*3р.

Без змін.

96

КО-3

Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів

-“-

-“-

-“-

3р.

Без змін.

97

КО-3а

Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів

-“-

-“-

-“-

3р.

Без змін.

98

КО-4

Касова книга

-“-

-“-

-“-

*3р.

Див. примітку 11

99

КО-5

Книга обліку прийнятих та виданих касиром грошей

-“-

-“-

-“-

*3р.

100

№КО-1

Прибутковий касовий ордер (бланки суворої звітності з 01.05.99р. скасовано)

МСУ

№263 27.07. 1998р.

01.03. 1999р.

*3р.

Зміни див. примітку 4

101

№М-20

Накладна на відпуск товарно-матеріальних цінностей (бланки суворої звітності з 01.05.99р. скасовано)

-“-

-“-

-“-

*3р.

Зміни див. примітку 4

102

№НТІ -1

Журнал зведеного обліку показників довідково-інформаційного фонду

ДКСУ, МСНТ

№272/ 219 07.08. 1998р.

01.01. 1999р.

5р.

103

№НТІ -2

Пасаорт бази даних

-“-

-“-

-“-

5р.

104

№НТІ -3

Картка користувача органу НТІ, НТБ, організації

-“-

-“-

-“-

5р.

105

№НТІ -4

Журнал обліку робіт, що виконуються в режимі “Запит-відповідь”

-“-

-“-

-“-

5р.

106

№НТІ -5

Журнал зведеного обліку показників довідково-інформаційного та бібліотечного обслуговування

-“-

-“-

-“-

5р.

107

№НТІ -6

Журнал обліку обслуговування за міжбібліотечним абонементом

-“-

-“-

-“-

5р.

108

№НТІ -7

Журнал обліку заходів щодо поширення досягнень науки й техніки, виробничого досвіду

-“-

-“-

-“-

5р.

109

№НТІ -8

Журнал обліку видань

-“-

-“-

-“-

5р.

110

№НТІ -9

Журнал обліку науково-аналітичних робіт

-“-

-“-

-“-

5р.

111

№Н-1 спирт

Наряд на відпуск спирту етилового (бланки суворої звітності)

МСУ, МФУ

№377/2 03.01. 1997р.

23.01. 1997р.

*3р.

112

№Н-2 спирт

Наряд на відпуск спирту етилового на експорт (бланки суворої звітності)

-“-

-“-

-“-

*3р.

113

№Н-1 спирт

Наряд на відпуск спирту етилового (бланки суворої звітності)

ДКСУ, МФУ, ДКУзМ

№406\ 12/259 08.12. 1998р.

04.01. 1999р.

*3р.

114

№Н-2 спирт

Наряд на відпуск спирту етилового на експорт (бланки суворої звітності)

-“-

-“-

-“-

*3р.

Зміни див. примітку 5

115

№Н-1 спирт

Наряд на відпуск спирту етилового (бланки суворої звітності)

ДКСУ, МФУ, ДКУзМ

№191\ 98/144 18.06. 1999р.

02.07. 1999р.

*3р.

116

№Н-2 спирт

Наряд на відпуск спирту етилового на експорт (бланки суворої звітності)

-“-

-“-

-“-

*3р.

117

№1-ТН

Товаротранспортна накладна (на перевезення спирту етилового) (бланки суворої звітності, зміни див. наказ від 31.12.98р. №405/274/473/72/11

МСУ, МФУ, МТУ, ДКХП

№378/3/417/

103

03.01. 1997р.

23.01. 1997р.

*3р.

118

№1-ТН

Форма №1-ТН не змінилась, забезпечення підприємств бланками покладено на Держспецмонополію)

МСУ, МФУ, МТУ, ДКХП, ДКУзМ

№405/ 274/ 473/72/11

31.12. 1998р.

01.03. 1999р.

*3р.

119

Немає

Журнал реєстрації перевірок

ДКзПРП

№18 10.08. 1998р.

11.10. 1998р.

3р.

120

Немає

Журнал реєстрації посвідчень про відрядження

МФУ

№146 10.06. 1999р.

10.07. 1999р.

3р. (1)

121

ТК-1

Товарно-касова книга

МФУ, МСУ

№48/53 25.02. 1997р.

24.04. 1997р.

*3р.

Зміни див. примітку 7

122

Немає

Опис-акт уцінки товарів і продукції, що залежалися, та надлишкових товарно-матеріальних цінностей

МЕУ, МФУ

№149/ 300 15.12. 1999р.

09.01. 2000р.

*3р.

123

Немає

Акт контрольної перевірки інвентаризації цінностей

МФУ

№69 11.08. 1994р.

03.09. 1994р.

*3р.

124

Немає

Книга реєстрації контрольних перевірок інвентаризації

-“-

-“-

-“-

*3р.

125

Немає

Відомість результатів інвентаризації

-“-

-“-

-“-

*3р.

126

Немає

Форма торгового патенту на здійснення діяльності з роздрібної торгівлі, що видається безплатно

ДПІ

№33 25.04. 1996р.

17.05. 1996р.

*3р.

Зміни див. примітку 8

127

Немає

Податкова накладна з додатками

ДПА

№165 30.05. 1997р.

08.10. 1996р.

*3р.

Зміни див. примітку 9

128

Немає

Книга обліку придбання товарів (робіт, послуг)

-“-

-“-

-“-

*3р.

-“-

129

Немає

Книга обліку продажу товарів (робіт, послуг)

-“-

-“-

-“-

*3р.

-“-

130

Немає

Договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування

НБУ

№204 02.08. 1996р.

01.09. 1997р.

*3р.

131

0401001

Платіжне доручення

-“-

-“-

-“-

*3р.

Зміни див. примітку 10

132

0410009

Меморіальний ордер №_

-“-

-“-

-“-

*3р.

-“-

133

0410012

Реєстр платіжних доручень №_

-“-

-“-

-“-

*3р.

-“-

134

0410002

Платіжна-вимога доручення

-“-

-“-

-“-

*3р.

-“-

135

Розрахункова чекова книжка

-“-

-“-

-“-

*3р.

-“-

136

0401006

Розрахунковий чек

-“-

-“-

-“-

*3р.

-“-

137

Немає

Розрахунковий чек

-“-

-“-

-“-

*3р.

-“-

138

Ф. №896

Заява на отримання чекової книжки

-“-

-“-

-“-

*3р.

-“-

139

Немає

Заява на отримання чекової книжки

-“-

-“-

-“-

*3р.

-“-

140

Немає

Реєстраційна картка виданих розрахункових чекових книжок

-“-

-“-

-“-

*3р.

-“-

141

Немає

Реєстраційна картка виданих розрахункових чеків

-“-

-“-

-“-

*3р.

-“-

142

Немає

Заява на перерахування коштів №_

-“-

-“-

-“-

*3р.

-“-

143

Немає

Відомість про прийнятті до оплати розрахункові чеки

-“-

-“-

-“-

*3р.

-“-

144

0401007

Реєстр чеків №_

-“-

-“-

-“-

*3р.

-“-

145

Немає

Заява на перерахування коштів №_

-“-

-“-

-“-

*3р.

-“-

146

Немає

Заява про втрату чекової книжки (розрахункового чека)

-“-

-“-

-“-

*3р.

-“-

147

0410003

Заява на аккредитив

-“-

-“-

-“-

*3р.

-“-

148

0410011

Реєстр документів за акредитивом №_

-“-

-“-

-“-

*3р.

-“-

149

Немає

Простий вексель №_

-“-

-“-

-“-

*3р.

-“-

150

Немає

Переказний вексель №_

-“-

-“-

-“-

*3р.

-“-

151

Немає

Журнал реєстрації платіжних вимог

-“-

-“-

-“-

*3р.

-“-

152

Немає

Реєстр електронних платіжних вимог

-“-

-“-

-“-

*3р.

-“-

153

0410010

Заява про відмову від акцепту №_

-“-

-“-

-“-

*3р.

-“-

154

Немає

Реєстр електронних платіжних повідомлень про часткову або повну відмову від акцепту платіжної вимоги

-“-

-“-

-“-

*3р.

-“-

155

0410007

Платіжна вимога

-“-

-“-

-“-

*3р.

-“-

156

Немає

Реєстр платіжних вимог №_

-“-

-“-

-“-

*3р.

-“-

157

0410008

Інкасове доручення (розпорядження)

-“-

-“-

-“-

*3р.

-“-

158

Немає

Акт №_ інвентаризації наявності коштів

НБУ

№21 02.02. 1995р.

02.07. 1999р.

*3р.

159

Немає

Касова заявка на _квартал

НБУ

№335 13.10. 1997р.

15.11. 1997р.

*3р.

160

Немає

Розрахунок касових оборотів з надходження торговельної виручки на _ квартал

НБУ

№335 13.10. 1997р.

15.11. 1997р.

*3р.

161

Немає

Розрахунок прогнозу касових оборотів з видачі на заробітну плату та інших видів оплати праці на _ квартал

-“-

-“-

-“-

*3р.

162

Немає

Заявка-розрахунок для встановлення лімітів залишку готівки в касі, порядку і строків здавання касової виручки (надходжень)

-“-

-“-

-“-

*3р.

163

Розрахунок прогнозу касових оборотів з операцій підприємств зв’язку на _ квартал

-“-

-“-

-“-

*3р.

164

Немає

Довідка про касові операції

-“-

-“-

-“-

*3р.

165

Ф. №КГ-1

Зразки квитків на відвідування спектаклів, концертів тощо (бланки суворого обліку)

МКМ

№452 07.07. 1999р.

01.12. 1999р.

Доки не мине потреба

Зміни див. примітку 11

166

Ф. №КГ-2

Зразок абонемента на відвідування спектаклів, концертів тощо (бланки суворого обліку)

-“-

-“-

-“-

Доки не мине потре-ба

-“-

167

Ф. №КГ-3

Акт перевірки повноти надходження квитків (абонементів) від спеціалізованої друкарні

-“-

-“-

-“-

*3р.

168

Ф. №КГ-4

Акт претензії №_ до виробника квитків (абонементів)

-“-

-“-

-“-

*3р.

169

Ф. №КГ-5

Вимога-доручення №_ на відпуск зі складу квитків (абонементів) та їх комплектів для підготовки та реєстрації

-“-

-“-

-“-

*3р.

170

Ф. №КГ-6

Журнал реєстрації комплектів квитків

-“-

-“-

-“-

*3р.

171

Ф. №КГ-7

Накладна №_ на видачу квитків (абонементів)

-“-

-“-

-“-

*3р.

172

Ф. №КГ-8

Накладна №_ на повернення невикористаних квитків (абонементів)

-“-

-“-

-“-

*3р.

173

Ф. №КГ-9

Опис №_ проданих та непроданих місць за абонементами

-“-

-“-

-“-

*3р.

174

Ф. №КГ-10

Зведений звіт про продаж квитків (абонементів) №_

-“-

-“-

-“-

*3р.

175

Ф. №КГ-11

Акт №_

-“-

-“-

-“-

*3р.

176

ЛГ-1

Наряд-акт на виконання робіт

ДКЛГ

№205 19.12.2003р.

01.01.2004р.

*3р.

177

ЛГ-2

Журнал виконання лісогосподарських робіт

-“-

-“-

-“-

*3р.

178

ЛГ-4

Щоденник приймання робіт по заготівлі (вивезенню) лісопродукції

-“-

-“-

-“-

*3р.

179

ЛГ-6

Рапорт прпо рух лісопродукції

-“-

-“-

-“-

*3р.

180

ЛГ-11

Книга обліку лісопродукції

-“-

-“-

-“-

*3р.

181

ЛГ-20

Наряд на відпуск лісопродукції

-“-

-“-

-“-

*3р.

182

КБ-2в

Акт приймання виконання підрядних робіт

ДКСУ

та ДКБА

№ 237/5 27.06.

2002р.

01.07.

2002р.

*3р.

183

КБ-3

Довідка про вартість виконаних підрядних робіт

-“-

-“-

-“-

*3р.

Умовні позначки та скорочення:

* Граничний строк зберігання за умови завершення перевірки державними податковими органами з питань дотримання податкового законодавства, а для бюджетних установ та організацій, а також для госпрозрахункових підприємств та організацій, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, − ревізії. У разі виникнення суперечок, спорів, слідчих і судових справ – зберігаються до ухвалення остаточного рішення.

** Граничний строк зберігання після ліквідації основних засобів.

*** Граничний строк зберігання, за відсутності особових рахунків – 75 років.

**** Граничний строк зберігання після завершення виплати допомоги і пенсій.

  1. Граничний строк зберігання після закінчення журналу.

75 років-В Для документів, яким встановлено термін зберігання 75 років – В. Обчислення цього терміну слід проводити з урахуванням віку людини (позначеного літерою В) на момент завершення справи. Тривалість зберігання справи після її закінчення діловодством повинна дорівнювати різниці 75 років-В, де В – вік особи на момент завершення справи.

Пост. (1) Зберігається постійно, до Держархіву не здається.

МСУ – Міністерство статистики України, тепер ДКСУ – Державний комітет

Статистики України;

МТУ – Міністерство транспорту України;

МФУ – Міністерство фінансів України;

МСНТ – Міністерство України у справах науки та технологій;

МЕУ – Міністерство економіки України;

МКМ – Міністерство культури і мистецтв України;

ДПА – Державна податкова адміністрація України (раніше – ДПІ);

ДКХП – Державний комітет харчової промисловості;

КУзМ – Державний комітет України з монополії на виробництво та обіг спирту,

алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

ДКзПРП – Державний комітет України з питань розвитку і підприємництва;

НБУ – Національний банк України;

ДКЛГ – Державний комітет Лісового господарства України;

ДКСУ – Державний комітет статистики України;

ДКБА – Державний комітет України з будівництва та архітектури.