Параметри аналітичного обліку в комерційних банках

Обов’язкові – вводяться з урахуванням вимог НБУ щодо звітності банків

Загальні

є обов’язковими для заповнення при внесенні у комп’ютерну систему нового контрагента або при відкритті аналітичного рахунку

Загальні обов’язкові параметри клієнтів

Загальні обов’язкові параметри аналітичних рахунків

 • код контрагента;
 • ідентифікаційний код;
 • резидентність;
 • код країни;
 • ознака інсайдера;
 • інституційний сектор економіки;
 • форма власності;
 • галузь економіки;
 • види економічної діяльності
 • номер аналітичного рахунку;
 • номер балансового рахунку;
 • код валюти або банківського металу;
 • код контрагента;
 • характеристика аналітичного рахунку

Спеціальні – застосовуються для окремих груп аналітичних рахунків залежно від їх економічного змісту; такі параметри використовуються для автоматизованого ведення деяких окремих операцій та для надання спеціальної звітності для НБУ

 • параметри нарахування процентів;
 • для кредитних рахунків: вид кредиту, цільове спрямування, вид забезпечення, дата видачі кредиту, дата повернення, початковий строк розміщення, кількість пролонгацій, категорія ризику, шифр неплатежів;
 • для депозитних рахунків: дата розміщення, дата повернення коштів;
 • для рахунку цінних паперів: емітент; місце емісії, вид цінних паперів, дата погашення, котирується чи не котирується на біржі;
 • для рахунку доходів та видатків: входить чи ні в обчислення бази для оподаткування

Необов’язкові – є рекомендованими для заповнення; можуть використовуватись при організації внутрішнього обліку в банку, а також при наданні звітності іншим банкам

Для контрагентів

Для аналітичних рахунків

 • характеристика контрагента;
 • параметри для податкових органів
 • код філії;
 • вид рахунку;
 • ліміт овердрафту