Звіт про фінансові результати на 1 січня 200_ р.

(тис. грн.)

Найменування статті

На звітну дату

поточного року

попереднього фінансового року

Чистий процентний дохід

512 571

281 483

Чистий комісійний дохід

445 488

279 543

Дивідендний дохід

167

338

Чистий торговельний дохід

65 197

165 004

Прибуток/збиток від інвестиційних цінних паперів

105

2 347

Інший операційний дохід

15 154

38 549

Усього доходів

1 038 682

767 264

Загальноадміністративні витрати

(390 413)

(294 677)

Витрати на персонал

(306 587)

(219 794)

Прибуток від операцій

341 682

252 793

Чисті витрати на формування резервів

(263 480)

(96 522)

Прибуток до оподаткування

78 202

156 271

Податок на прибуток

(17 653)

(5 483)

Прибуток після оподаткування

60 549

150 788

 

Чистий прибуток/збиток банку

60 549

150 788