Типова кореспонденція рахунків з обліку основних банківських операцій

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

Облік прибутково-видаткових касових операцій

1

Внесено юридичними особами готівку на свої поточні рахунки

1001 «Банкноти і монети в касі банку»

2600 «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності»

2

Одержано готівку з коррахунка на поповнення каси

1001 «Банкноти і монети в касі банку»

1200 «Коррахунок у НБУ»

3

Повернено невикористані підзвітні суми

1001 «Банкноти і монети в касі банку»

3550 «Аванси працівникам банку на витрати з відрядження»

або

3551 «Аванси працівникам банку на господарські витрати»

4

Погашена позичка готівкою

1001 «Банкноти і монети в касі банку»

2202 «Інші короткострокові кредити, які надані фізичним особам на поточні потреби»

5

Здійснено вклади громадянами на депозит

1001 «Банкноти і монети в касі банку»

2620 «Поточні рахунки фізичних осіб»

6

Внесено засновниками в статутний фонд

1001 «Банкноти і монети в касі банку»

500 «Статутний капітал банку»

7

Оприбуткована готівка з обмінного пункту

1001 «Банкноти і монети в касі банку»

1003 «Банкноти та монети в обмінних пунктах»

8

Видано готівку юридичним особам з їхніх поточних рахунків

2600 «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності»

1001 «Банкноти і монети в касі банку»

9

Видано в підзвіт працівникам банку

3550 «Аванси працівникам банку на витрати з відрядження»

або

3551 «Аванси працівникам банку на господарські витрати»

1001 «Банкноти і монети в касі банку»

10

Здано готівку на коррахунок

1200 «Коррахунок у НБУ»

1001 «Банкноти і монети в касі банку»

Облік операцій з прийому платежів від населення

1

Прийнята сума платежів від фізичної особи

1002 «Банкноти і монети в касі відділень банку»

2902 «Кредиторська заборгованість за прийняті платежі»

2

Перераховані суми платежів за призначенням, з одночасним утримання комісійної винагороди

2902 «Кредиторська заборгованість за прийняті платежі»

2600 «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності»

або

1200 «Коррахунок у НБУ»

6110 «Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів»

Облік операцій з інкасування грошового виторгу

1

Інкасовано до перерахування суму виручки від реалізації

1005 «Банкноти і монети, інкасовані до перерахування»

2600 «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності»

2

Перераховано інкасовану виручку від реалізації

1001 «Банкноти і монети в касі банку»

1005 «Банкноти і монети, інкасовані до перерахування»

Облік операцій на поточних рахунках суб’єктів господарської діяльності

1

Надійшла виручка від реалізації на рахунок клієнта

1001 «Банкноти і монети в касі банку»

2600 «Поточні рахунки СГД»

2

Видана з рахунка клієнта готівка для виплати зарплати

2600 «Поточні рахунки СГД»

1001 «Банкноти і монети в касі банку»

3

Списана сума з поточного рахунку клієнта і зараховано в доходи банку за проведення касових операцій

2600 «Поточні рахунки СГД»

6110 «Комісійні доходи за розрахунково-касове обслуговування клієнтів»

Облік операцій з міжбанківського депозиту (у банку, де розміщено депозит)

1

На коррахунок банку надійшла сума депозиту для зарахування на депозитний рахунок

1200 «Коррахунок банку в НБУ»

1612 «Короткострокові депозити інших банків»

2

Нараховані проценти

7012 «Процентні витрати за короткостроковими депозитами та кредитами інших банків»

1618 «Нараховані витрати за строковими депозитами інших банків»

3

Сплачені проценти і повернуто депозит

1612 «Короткострокові депозити інших банків»

1618 «Нараховані витрати за строковими депозитами інших банків»

1200 «Коррахунок банку в НБУ»

Облік операцій з міжбанківського депозиту (у банку, який розміщує депозит)

1

Перераховано з коррахунку в НБУ суму депозиту в інший банк

1512 «Інші короткострокові депозити, які розміщені в інших банках»

1200 «Коррахунок банку в НБУ»

2

Нараховані проценти

1518 «Нараховані доходи за строковим депозитами, які розміщені в інших банках»

6012 «Процентні доходи за короткостроковими депозитами в банках»

3

Одержані проценти за депозит і повернута основна сума депозиту

1200 «Коррахунок банку в НБУ»

1512 «Інші короткострокові депозити, які розміщені на рахунку»

1518 «Нараховані доходи за строковими депозитами, які розміщені в інших банках»

Облік операцій з депозитами юридичних осіб

1

Розміщено короткостроковий депозит (поточний рахунок клієнта знаходиться у цьому ж банку)

1200 «Коррахунок банку в НБУ»

2610 «Короткострокові депозити суб’єктів господарської діяльності»

2

Нараховані проценти

7021 «Процентні витрати за строковими коштами суб’єктів господарської діяльності»

2618 «Нараховані витрати за строковими коштами суб’єктів господарської діяльності»

3

Перераховано проценти на поточний рахунок клієнта

2618 «Нараховані витрати за строковими коштами суб’єктів господарської діяльності»

1200 «Коррахунок банку в НБУ»

4

Повернено суму депозиту

2610 «Короткострокові депозити суб’єктів господарської діяльності»

1200 «Коррахунок банку в НБУ»

Облік вкладів і депозитів фізичних осіб

1

Внесена готівка на вклади і депозити

1001 «Банкноти і монети в касі банку»

2620 «Поточні рахунки фізичних осіб»

2

Списані бланки ощадних книжок

9910 «Контррахунок»

9821 «Бланки суворої звітності»

3

Зараховані доходи населення на вклади в установах Ощадного банку:

а) у відділеннях Ощадного банку

б) після зарахування у філії

3900 «Рахунки, що відкриті в установах банку, розміщених в Україні»

2909 «Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку»

2909 «Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку»

2620 «Поточні рахунки фізичних осіб»

4

Зараховані доходи населення на вклади в установах комерційних банків:

а) при надходженні коштів на коррахунок установи банку

б) після зарахування на вклади у відділенні банку

1200 «Коррахунок у НБУ» або

3900 «Рахунки, що відкриті в установах банку, розміщених в Україні»

2620 «Поточні рахунки фізичних осіб» (транзитний)

2620 „Поточні рахунки фізичних осіб” (транзитний)

2620 «Поточні рахунки фізичних осіб»

5

Нараховані проценти на вклади і депозити в кінці звітного періоду

704 «Процентні витрати за коштами фізичних осіб»

2628 «Нараховані витрати за коштами до запитання фізичних осіб»

2638 «Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб»

6

Виплачені вклади разом з нарахованими процентами:

а) донараховані проценти до залишку вкладу;

б) виплачено вклад готівкою

2628 «Нараховані витрати за коштами до запитання фізичних осіб»

2620 «Поточні рахунки фізичних осіб»

2620 «Поточні рахунки фізичних осіб»

1001 «Банкноти і монети в касі банку»

7

Списано з вкладу в оплату за різні банківські послуги

2620 «Поточні рахунки фізичних осіб»

6110 «Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів»

Облік міжбанківських кредитів (банк-кредитор)

1

Надано кредит іншому банку

1523 «Інші короткострокові кредити, які надані іншим банкам»

1200 «Коррахунок у НБУ»

2

Нараховані доходи за кредитом, який виданий іншому банку

1528 «Нараховані доходи за кредитами, які надані іншим банкам»

6016 «Процентні доходи за овердрафтом та короткостроковими кредитами банкам»

3

Одержана сума в погашення кредиту разом з процентами

1200 «Коррахунок у НБУ»

1523 «Інші короткострокові кредити, які надані іншим банкам»

1528 «Нараховані доходи за кредитами, які надані іншим банкам»

Облік міжбанківських кредитів (банк-позичальник)

1

Одержано кредит від іншого банку

1200 «Коррахунок у НБУ»

1623 «Інші короткострокові кредити, які отримані від інших банків»

2

Нараховані витрати за кредитами в кінці звітного періоду

7016 «Процентні витрати за іншими короткостроковими кредитами інших банків»

1628 «Нараховані витрати за кредитами, які отримані від інших банків»

3

Повернена сума кредиту разом з процентами

1623 «Інші короткострокові кредити, які отримані від інших банків»

1628 «Нараховані витрати за кредитами, які отримані від інших банків»

1200 «Коррахунок у НБУ»

Облік кредитів, наданих юридичним особам

1

Надано кредити юридичним особам з перерахуванням коштів на їхні поточні рахунки

2062 «Інші короткострокові кредити в поточну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності»

2600 «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності»

2

Нараховані проценти за користування кредитами

2068 «Нараховані доходи за іншими кредитами в поточну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності»

6026 «Процентні доходи за іншими кредитами суб’єктам господарської діяльності в поточну діяльність»

3

Сплачені проценти

2600 «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності»

2068 «Нараховані доходи за іншими кредитами в поточну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності»

4

Погашена основна сума боргу

2600 «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності»

2062 «Інші короткострокові кредити в поточну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності»

Облік кредитів, наданих фізичним особам

1

Надано кредити фізичним особам з перерахуванням коштів на їхні поточні рахунки

2202 «Інші короткострокові кредити, які надані фізичним особам на поточні потреби»

2620 «Поточні рахунки фізичних осіб»

2

Нараховані проценти за користування кредитами

2208 «Нараховані доходи за кредитами, які надані фізичним особам на поточні потреби»

6042 «Процентні доходи за кредитами фізичним особам на поточні потреби»

3

Сплачені проценти

2620 «Поточні рахунки фізичних осіб»

2208 «Нараховані доходи за кредитами, які надані фізичним особам на поточні потреби»

4

Погашена основна сума боргу

2620 «Поточні рахунки фізичних осіб»

2202 «Інші короткострокові кредити, які надані фізичним особам на поточні потреби»

Облік основних засобів

а) придбання основних засобів

1

Здійснена попередня оплата постачальнику

3511 «Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних активів та основних засобів»

1200 «Коррахунок у НБУ»

2

Надійшли від постачальника основні засоби

4430 «Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами»

3511 «Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних активів та основних засобів»

3

Введено в експлуатацію основні засоби

4440 «Основні засоби»

4430 «Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами»

4

Безоплатно одержані основні засоби

4440 «Основні засоби»

6490 «Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів»

б) знос основних засобів

5

Нарахована амортизація на основні засоби виробничого призначення

7423 «»Амортизація»

4409 «Знос основних засобів»

6

Нарахована амортизація на основні засоби невиробничого призначення

5020 «Загальні резерви»

4409 «Знос основних засобів»

в) ліквідація неповністю зношених основних засобів

7

Списана з балансу сума зносу

4409 «Знос основних засобів»

4440 «Основні засоби»

8

Списана з балансу залишкова вартість

7490 «Негативний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів»

або

3552 «Нестачі та інші нарахування на працівників банку»

4400 «Основні засоби»

Облік МШП

1

Здійснено попередню оплату постачальнику за МШП

3510 «Дебіторська заборгованість з придбання господарських матеріалів та МШП»

1200 «Коррахунок у НБУ»

2

Оприбутковані на склад МШП отримані від постачальника

3410 «МШП на складі»

3510 «Дебіторська заборгованість з придбання господарських матеріалів та МШП»

3

Безкоштовно отримані МШП

3410 «МШП на складі»

6499 «Інші небанківські операційні доходи»

4

Здійснена дооцінка МШП, що знаходяться на складі»

3410 «МШП на складі»

3408 «Результати переоцінки вартості господарських матеріалів»

5

Передані МШП зі складу в експлуатацію

341 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» (в експлуатації)

3410 «МШП на складі»

6

Нараховано знос МШП в розмірі 100% вартості й віднесено на господарські витрати

7431 «Господарські витрати»

7423 «Амортизація» (знос МШП)