Кореспонденція рахунків типових операцій з обліку матеріальних цінностей будівельних підприємств

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунікв

Дт

Кт

1

Відображено вартість матеріальних цінностей, що надійшли згідно акцептованих рахунків постачальників.

201, 203,

205, 207

631, 685

2

Відображено суму податкового кредиту по ПДВ по оприбуткованих матеріальних цінностях.

641

631, 685

3

Перераховано грошові кошти постачальника в оплату за отримання ТМЦ.

63, 685

311

4

Списано суму раніше нарахованого податкового кредиту по ПДВ

641 (644)

644

5

Оприбутковано матеріальні цінності, придбані підзвітними особами.

201, 203,

205, 207

641

372

372

6

Оприбутковано матеріальні цінності від допоміжних виробництв

201, 205,

207

232

7

Оприбутковано будівельні матеріали, отримані в результаті тимчасових (нетитульних) споруд.

201, 205

113

8

Оприбутковано матеріальні цінності, отримані в результаті списання вибулих МШП.

201, 205,

207

22

9

Відображено повернення матеріальних цінностей, раніше відпущених на виконання будівельних робіт, некапітальних робіт.

201, 205

23

10

Оприбутковано лишки матеріальних цінностей, виявлені при інвентаризації.

201, 203,

205, 207

719

11

Відпущено будівельні матеріали на основне та допоміжне виробництво.

23

201, 205

12

Відпущено запасні частини, паливо на утримання та експлуатацію будівельних машин і обладнання.

91

203, 207

13

Списано матеріали, паливо, запасні частини на загальногосподарські потреби.

92

201, 203,

207

14

Відпущено будівельні матеріали на виправлення браку

24

201, 205

15

Списано вартість матеріальних цінностей, зіпсованих у зв’язку зі стихійним лихом.

991

201, 203, 205, 207

16

Відображено нестачу матеріальних цінностей, виявлену при інвентаризації і віднесену на винну особу.

375

716

17

Погашено нестачу матеріальних цінностей винною особою.

301

375

18

Віднесено на розрахунки з бюджетом залишок коштів стягнутих з винної особи, після відшкодуванні збитків, заподіяних підприємству.

716

641