Типова кореспонденція з обліку тимчасових (нетитульних) споруд, що належать до інших необоротних матеріальних активів

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунікв

Дт

Кт

1

Списання виробничих запасів на будівництво нетитульних споруд

153

201

2

Нараховання заробітної плати за будівництвом нетитульних споруд

153

661

3

Нараховані внески на соціальні заходи на заробітну плату

153

65...

4

Списано на некапітальні роботи послуги сторонніх організацій

153

631

5

Оприбуткована нетитульна споруда

113

153

6

Нарахування зносу за нетитульними спорудами

91

132

7

Списана нетитульна споруда в сумі нарахованого зносу

132

113

8

Списана залишкова вартість споруди

976

113

9

Списані витрати із розбирання нетитульної споруди

976

65,66...

10

Закриття витрат

793

976

11

Оприбутковані будівельні матеріали

205

746

12

Доходи від отриманих матеріалів, списані на фінансовий результат

746

793