Типова кореспонденція рахунків з обліку витрат будівельних підприємств

з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Д-т

К-т

1

Відображено списання на будівництво прямих матеріальних витрат:

- будівельних матеріалів та конструкцій

23

205

- комплектуючих виробів та напівфабрикатів

23

202

- тари та тарних матеріалів

23

204

- паливних матеріалів

23

203

- запасних частин

23

207

- води, водяної пари

23

209

2

Показано прямі витрати на оплату праці та нарахування на неї:

- нараховано основну, додаткову заробітну плату, заохочувальні, компенсаційні та інші грошові виплати робітникам, виконавцям робіт, майстрам, механікам

23

661

- проведено нарахування на пряму заробітну плату внесків до Пенсійного фонду, фондів соцстрахування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, на випадок безробіття, від нещасного випадку на виробництві

23

651, 652, 653, 656

3

Відображено інші прямі витрати:

- вартість робіт, виконаних субпідрядними організаціями

23

641

63

63

- витрати на спорудження, ремонт, розбирання тимчасових нетитульних споруд, призначених для конкретного об'єкта будівництва

23

20, 13, 63, 66, 65 та ін.

- витрати на пристосування будівель, що споруджуються чи існують на будівельних майданчиках, замість будівництва нетитульних тимчасових будівель і споруд на конкретному об'єкті будівництва

23

20, 13, 63, 66, 65 та ін.

4

Нараховано загальновиробничі витрати:

- заробітну плату управляючих відокремленими виробничими підрозділами, робітників, які обслуговують апарат управління відокремлених виробничих підрозділів (двірники, прибиральниці тощо) та нарахування на неї внесків до соціальних фондів

91

661, 651,

652, 653,

656

- амортизацію основних засобів та інших необоротних активів загальновиробничого призначення

91

131, 132

- витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання виробничих приміщень

91

641

685

685

5

Зафіксовано адміністративні витрати

- заробітна плата управлінців будівельної організації, робітників, які здійснюють обслуговування будівельної організації (телефоністів, телеграфістів, радіооператорів, операторів зв'язку, двірників, прибиральниць) та нарахування на неї до соціальних фондів

92

661, 651,

652, 653,

656

- витрати на службові відрядження працівників апарату управління будівельної організації

92

372

- витрати на матеріально-технічне забезпечення апарату управління будівельної організації

92

20, 13 та ін.

- юридичні, аудиторські послуги, послуги оцінки майна

92

641

685

685

- утримання протипожежної та сторожової охорони адміністративних приміщень

92

20, 13, 63, 66, 65 та ін.

6

Нараховано витрати на збут:

- витрати на випуск рекламних матеріалів (прейскурантів, каталогів, брошур, альбомів, проспектів, плакатів тощо), рекламу в засобах масової інформації (оголошення у пресі, передачі по радіо і телебаченню), інші види реклами

93

20, 13, 63, 66,65 та ін.

- витрати на дослідження ринку (маркетинг)

- відшкодовування витрат за участь у виставках, ярмарках

організацію прийомів, конференцій та інших офіційних заходів

7

Відображено інші операційні витрати:

- втрати від знецінення запасів

946

20

- суму безнадійної дебіторської заборгованості (відрахування до резерву сумнівних боргів)

944

36

- санкції за неналежне виконання умов договору (наприклад, невчасне завершення будівництва

948

685